Odredbe i uslovi u vezi sa brisanjem podataka i izradom njihovih rezervnih kopija

VAŽNO – KLIJENTI TREBA PAŽLJIVO DA PROČITAJU OVE ODREDBE I USLOVE PRE NEGO ŠTO PRIME USLUGU POPRAVKE I/ILI DRUGE USLUGE. OVE ODREDBE I USLOVI SE ODNOSE NA USLUGE POPRAVKE I SVE RELEVANTNE NADOGRADNJE UREĐAJA ILI SOFTVERA KOJE MOŽE DA OBEZBEDI KOMPANIJA SAMSUNG, NJENE PODRUŽNICE, NEZAVISNI DOBAVLJAČI I/ILI OVLAŠĆENI SERVISNI CENTRI (U DALJEM TEKSTU POD ZAJEDNIČKIM NAZIVOM, „USLUGE“). POGODNOSTI SADRŽANE U OVIM ODREDBAMA I USLOVIMA DOPUNJAVAJU SVA PRAVA I PRAVNE LEKOVE U OKVIRU ZAKONA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I PROPISA KOJI SU NA SNAZI U SRBIJI.

1. Odgovornost klijenta. Klijent je odgovoran za to da izradi rezervnu kopiju svih postojećih podataka, softvera i programa i da izbriše sve postojeće podatke sa svog uređaja pre nego što primi Usluge. Kompanija Samsung, njene podružnice, nezavisni dobavljači i/ili ovlašćeni servisni centri nisu odgovorni za gubitak, oporavak, ugrožavanje podataka ili gubitak funkcije opreme koji se može javiti kao posledica Usluga koje su pružile navedene strane. Osim toga, klijent ujedno garantuje da njegov uređaj ne sadrži nikakve nezakonite datoteke ili podatke.


2. Izrada rezervnih kopija podataka i njihovo brisanje. Postavke uređaja mogu da se vrate na fabrički podrazumevane vrednosti tokom vršenja Usluga. U sklopu ovih Usluga, kompanija Samsung, njene podružnice, nezavisni dobavljači i/ili ovlašćeni servisni centri mogu da izbrišu bilo koje podatke na uređaju. Preporučujemo klijentima da čuvaju posebnu rezervnu kopiju podataka sa uređaja, uključujući, ali bez ograničenja, informacije o kontaktima, slike, tekstualne poruke, muziku, tonove zvona ili aplikacije i da uklone sve lične podatke koje žele da zaštite. Klijent mora da napravi rezervnu kopiju svih ličnih podataka na uređaju pre nego što primi Usluge. Tokom primanja Usluga, mogući su gubitak, zamena ili ponovno formatiranje podataka na uređaju. U tom slučaju, kompanija Samsung, njene podružnice, nezavisni dobavljači i/ili ovlašćeni servisni centri neće biti odgovorni za gubitak podataka, softvera, programa ili drugih informacija sa uređaja.


3. Zaštita podataka i pristup njima. Klijent mora da odobri pristup uređaju u svrhe pružanja Usluga tehničarima kompanije Samsung, njenih podružnica, nezavisnih dobavljača i/ili ovlašćenih servisnih centara. Tokom Usluge, tehničar može slučajno da otkrije lične podatke na uređaju ili će možda biti neophodno da proveri određene delove uređaja u kojima se nalazi sadržaj kako bi potvrdio kvalitet Usluge. Kompanija Samsung, njene podružnice, nezavisni dobavljači i/ili ovlašćeni servisni centri neće deliti nikakav sadržaj sa uređaja klijenta sem ako to zahtevaju zakoni ili propisi. Ako klijent ne želi da kompanija Samsung, njene podružnice, nezavisni dobavljači i/ili ovlašćeni servisni centri imaju pristup ovim podacima, preporučujemo klijentima da izbrišu ove informacije ili resetuju svoj uređaj pre nego što prime Uslugu. Na uređaju klijenta mogu da ostanu probne slike koje su korišćene prilikom procesa testiranja u svrhe kontrole kvaliteta.