Get to know the CEO

Key Visual image of CEO in company
  • CEO

Kim, Ki Nam

Denna bild är en profilbild av Ki Nam Kim, VD, Samsung Electronics.

ㆍVice ordförande och VD [2018~Nuvarande]
ㆍVice ordförande och chef, Device Solutions [2018~Nuvarande]
ㆍOrdförande och VD [2018]
ㆍOrdförande och chef, Device Solutions [2017~2018]
ㆍOrdförande och chef, Semiconductor Business [2014~2017]
ㆍOrdförande och chef, Memory Business [2013~2014]
ㆍVD, Samsung Display Co., Ltd. [2012~2013]
ㆍOrdförande och chef, Samsung Advanced Institute of Technology [2010~2012]

Denna bild är en profilbild av Ki Nam Kim, VD, Samsung Electronics.

Kim, Hyun Suk

Denna bild är en profilbild av Hyun Suk Kim, VD, Samsung Electronics.

ㆍOrdförande och VD [2018~Nuvarande]
ㆍOrdförande och chef, Consumer Electronics [2017~Nuvarande]
ㆍChef, Visual Display Business [2011~2017]
ㆍChef,, Product Strategy Team, Visual Display Business [2011~2011]
ㆍChef,, R&D Team, Visual Display Business [2009~2011]

Denna bild är en profilbild av Hyun Suk Kim, VD, Samsung Electronics.

Koh, Dong Jin

Denna bild är en profilbild av Dong Jin Koh, VD, Samsung Electronics.

ㆍOrdförande och VD[2018~Nuvarande]
ㆍOrdförande och chef, IT & Mobile Communications [2017~Nuvarande]
ㆍOrdförande och chef, Mobile Communications Business [2015~2019]
ㆍChef, mobil R&D, Mobile Communications Business [2014~2015]
ㆍChef, tekniskt strategiteam, Mobile Communications Business [2011~2014]
ㆍChef, Development Management Team, Mobile Communications Business [2007~2011]

Denna bild är en profilbild av Dong Jin Koh, VD, Samsung Electronics.