Together for Tomorrow!
Enabling People

Bild för Anställning och samhälle

Nanum Village

Vårt mål är att åtgärda orsakerna till fattigdom och lägga grunden för ekonomisk självständighet genom att skapa den omfattande infrastruktur som krävs för att försörja sig i låginkomst- och underprivilegierade områden. Programmet förbättrar inte bara den sociala infrastrukturen genom att arbeta med lokala myndigheter, utan uppmuntrar även våra medarbetare att aktivt engagera sig i att utveckla enskilda samhällen.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

As of 2018, we supported 41 villages with 65,000+ residents in 4 countries

Vi tar itu med orsakerna till fattigdom och lägga grunden för ekonomisk självständighet genom att skapa den omfattande infrastruktur som krävs för att försörja sig i låginkomst- och underprivilegierade områden.

Bild för Nanum Village i Företagsmedborgarskap

Afrikas digitala by

Nanum Village i Afrika, även kallad den digitala byn, har den omfattande infrastrukturen som krävs för att försörja sig i låginkomst- och underprivilegierade områden.
Den erbjuder infrastruktur som skolor och mobila sjukvårdscenter i avlägsna områden och som drivs av solkraftsgeneratorer.

 
 • Solkraftsdriven internetskola

  Med hjälp av solpaneler kan den fungera så länge det är soligt

 • Solkraftsdriven lykta

  Solkraftsdrivna LED-lampor som förbättrar levnadsvillkoren.

 • Mobilt sjukvårdscenter

  Eliminerar ekonomiska och geografiska hinder mot sjukvård genom fjärrstyrda anordningar i fordonet

 • Telemedicinskt center

  Fjärrservrar lagrar patientjournaler och delar/sköter dem med sjukhus via internet

 • Solkraftsgenerator

  Laddningsbar och lagringsbar el tack vare solpaneler

 
 • Solkraftsdriven internetskola

  Med hjälp av solpaneler kan den fungera så länge det är soligt

 • Solkraftsdriven lykta

  Solkraftsdrivna LED-lampor som förbättrar levnadsvillkoren.

 • Mobilt sjukvårdscenter

  Eliminerar ekonomiska och geografiska hinder mot sjukvård genom fjärrstyrda anordningar i fordonet

 
 • Telemedicinskt center

  Fjärrservrar lagrar patientjournaler och delar/sköter dem med sjukhus via internet

 • Solkraftsgenerator

  Laddningsbar och lagringsbar el tack vare solpaneler

Besök Samsung Electronics nyhetsrum för att läsa fler berättelser