Together for Tomorrow!
Enabling People

Bild för Strategi i Hållbarhet, Företagsmedborgarskap
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

Våra fokusområden

Vårt mål är att skapa positiv förändring genom våra företagsmedborgarskapsprogram, vilka är baserade på globala sociala behov och anpassade efter våra kärnkompetenser som ett ledande globalt teknikprogram.

Bild för Utbildning i Hållbarhet, Företagsmedborgarskap

Utbildning

Vi hjälper studenter runtom i världen att få tillgång till bättre utbildning genom att skapa utbildningsmöjligheter med IT.

  Smart School   Lösningar för morgondagen
Bild för Anställning och samhälle i Strategi, Företagsmedborgarskap

Anställning och samhälle

Vi bidrar med yrkesutbildning för unga personer som förbereder dem för meningsfullt arbete och en bättre framtid.

  Tekniskt institut   Nanum Village