Mångfald och integration

Mångfald och tillväxt

Vi skapar framtiden genom att fostra en mångsidig kultur och gynna hållbar tillväxt.

Rubrik för mångfald och inkludering

Var dig själv, vi bygger en bättre morgondag

På Samsung tror vi att innovation och tillväxt drivs av en
inkluderande kultur och en mångfaldig arbetsstyrka.
Vi strävar efter att skapa ett globalt team där alla känner sig hemma och har lika möjligheter,
att inspirera våra talanger till att vara sig själva.
Tillsammans bygger vi en bättre
morgondag för våra kunder, partners och samhällen.

Medarbetare på Samsung

Eftersom våra anställda tar med sig olika
upplevelser och perspektiv till Samsung,
gör de det möjligt för oss att bygga en bättre morgondag.

 • Hyemi Kim

 • Serverprogramvara/Korea

 • – Jag har alltid kunnat arbeta i en miljö där lika möjligheter var garanterade.

 • Nash Gammill

 • Affärsplanering och drift/USA

 • – Att leda jämställdhetsalliansen har varit ett av de mest tillfredsställande arbetena i min karriär. Jag kommer att vara evigt tacksam för de relationer som skapats och de erfarenheter som delats i vår kontinuerliga strävan efter mångfald och jämlikhet.

 • Chris Lezama

 • Produktmarknadsföring/USA

 • – Att starta Galaxy of Black Professionals ERG har varit en av höjdpunkterna under min tid på Samsung och ett av de ögonblick jag varit mest stolt över.

 • Linda Kromjong

 • HR-ledning/Nederländerna

 • – Att driva mångfald och inkludering ger bättre resultat. Alla åsikter är viktiga. Alla våra åsikter är viktiga. Tillsammans kan vi göra skillnad.

 • Alex Aldoescu

 • HR-ledning/Rumänien

 • – Jag anser att mångfald är en personlig uppgift som bör omfamnas av var och en av oss, så att vi kan bygga en bättre morgondag för våra barn.

 • Shilpa Puri

 • Integrerad marknadsföringskommunikation/Indien

 • – Att leva med förändring som den enda konstanta punkten, att se helheten och hantera en mångfaldig grupp av idéer i en företagskultur som främjar innovation, skapande och samarbete sömlöst mellan olika funktioner har varit en spännande inlärningsupplevelse.

 • Abraham Llandez

 • Marknadsinformation/Mexiko

 • – Att arbeta på Samsung har hjälpt mig att bryta barriärerna för traditionella livsstilar och att uttrycka mig precis som jag är utan fördomar.

 • Hlubi Shivanda

 • Innovation av affärsprocesser/Sydafrika

 • – Jag anser att Samsung Electronics är en verklig förespråkare och ett exempel inom mångfald och inkludering eftersom företaget verkar på många olika marknader och har en uppskattning för olika kulturer och bakgrunder.

Resursgrupper för anställda (Employee Resources Groups, ERG)

Vi anser att främjandet av mångfald är avgörande för fortsatt innovation.
Mångfaldsnätverksgrupper håller nu på att upprättas så att anställda kan ansluta sig för att främja
professionell utveckling och skapa en inkluderande företagskultur.

* På Samsung finns det olika ERG:er som kön, HBTQA+, ras, arbetande föräldrar, veteraner osv. i olika regioner

 • ERG:er Next Generation Leaders logotyp
 • ERG:er Military Appreciation Group logotyp
 • ERG:er Equality Alliance logotyp
 • ERG:er Galaxy of Black Professionals logotyp
 • ERG:er Woman In Samsung Electronics logotyp
 • ERG:er Veterans Community logotyp
 • ERG:er Working Parents logotyp
 • ERG:er Woman+ In Samsung Electronics logotyp
 • ERG:er Samsung ads women+ logotyp
 • ERG:er Women in Technology at Samsung logotyp
 • ERG:er W+ Samsung logotyp
 • ERG:er Samsung Leaders of Tomorrow logotyp

OAndra initiativ

Vi driver olika program för mångfald och inkludering (D&I) för att främja en inkluderande arbetsplatskultur.

 • Seoul Sisters

 • North America Region Seoul Sisters Conference skapades i juni 2017 för att stödja kvinnoutveckling. Konferensplatsen roterar från underordnad till underordnad för att ge anställda en möjlighet att mötas och utbyta idéer.

 • D&I-vecka

 • Vi genomför olika mångfaldsevenemang, till exempel mentorprogram, volontärprogram och kulturevenemang i olika regioner för att fira mångfaldshögtider, till exempel internationella kvinnodagen och Internationella funktionshinderdagen (International Day of Persons with Disabilities).

 • D&I-kampanj

 • För att hjälpa våra globala anställda att förstå vad D&I är har vi drivit D&I-kampanjer om ämnen som omedvetna förutfattade meningar, mikroaggression osv.

 • Kontokort med punktskrift

 • I Mexiko har vi utvecklat visitkort i punktskrift för synskadade och ökat personalens medvetenhet och en kultur av respekt genom en rad olika workshops och konferenser.

 • Mommy Room

 • Vi installerade rastplatser för graviditet och amning i alla våra produktionsdotterbolag. Vi har upprättat olika policyer och faciliteter för att stödja barnafödande och barnomsorg.

 • STEM-utbildning

 • Inte bara i Korea, utan även i andra regioner som USA, Kanada, Spanien, Polen och Kina, har vi ett antal evenemang som är utformade för att hjälpa kvinnor att utveckla sina färdigheter och förmågor inom teknikområdet.

Utbildning och utveckling

Vi ger våra medarbetare möjlighet att driva på förändring både på Samsung och i vårt större samhälle.

På Samsung förser vi våra medarbetare med tillväxt- och utvecklingsmöjligheter för att bli de bästa och mest inkluderande ledarna.
Det inkluderar att bygga medvetenhet för att bredda perspektiv, omformulera tankesätt för att öka objektiviteten och öva på inkludering för att frigöra innovation.

Förändra tankemönster
Uppmärksamma värdet av
mångfald inom ett team
Skapa medvetenhet
Inse vikten av mångfald och
inkludering ur ett affärsperspektiv
Agera
Utveckla mångfald och inkluderande
elationer för att uppnå förändring
Ledarnivå
Guide för teamledare att odla en inkluderande
företagskultur genom mångfald
Personlig nivå
Att lära sig om sig själv och andra
Teamnivå
Utveckla mångfaldiga och
inkluderande relationer

Kvinnor på Samsung

Vi har åtagit oss att främja nästa generation av kvinnliga ledare, genom att stödja
talangen hos kvinnor som utmärker sig inom sina områden.

Globala kvinnor

Globala kvinnor (%)

2018

2019

2020

Totalt 43.2 40.2 37.3
Befattning Tekniker (%) 17.2 17.5 18.0
Försäljning och marknadsföring (%) 30.8 31.2 31.5
Ledarskap Direktörer (%) 6.3 6.5 6.6
Chefer (%) 14.2 14.7 15.3

Externt erkännande och utmärkelser

Vår satsning på mångfald har redan påbörjats.

 • Korea

 • Korean Ministry of Gender Equality and family

 • Family-friendly company

  ('13~)

 • USA

 • Forbes

 • the Best Employers for Diversity

  (20)

 • SEA

 • Human Rights Campaign Corporate Equality Index

 • Best Places to Work for LGBTQ Equality

  ('21)

 • SECA

 • MediaCorp Magazine

 • Canada's Top Employer for Young People

  (‘20)

 • SAS

 • Texas Department of State Health Services

 • Mother Friendly Workplace

  ('20)

 • SAS

 • STEM Workforce Diversity Magazine

 • Top 50 Employers

  (‘20)