Mångfald och integration

Mångfald och tillväxt

Vi skapar framtiden genom att fostra en mångsidig kultur och gynna hållbar tillväxt.

 

Inuti Samsung

Det är våra skillnader som gör oss speciella.
Att omfamna mångfald ger upphov till olika upplevelser och perspektiv som hjälper oss att bygga en bättre morgondag.

Kvinnliga anställda

 
<h3>Overall</h3> <ul> <li>44% to the 2016</li> <li>45% to the 2017</li> <li>43% to the 2018</li> </ul> <h3>Tech-Female Engineer</h3> <ul> <li>17% to the 2016</li> <li>18% to the 2017</li> <li>17% to the 2018</li> </ul> <h3>Sales-Female Maketers</h3> <ul> <li>29% to the 2016</li> <li>30% to the 2017</li> <li>31% to the 2018</li> </ul> <h3>Leadership-Female Leaders</h3> <ul> <li>6.3% to the 2016</li> <li>6.8% to the 2017</li> <li>6.3% to the 2018</li> </ul>

Inuti Samsung
ERG:er hos Samsung (Employee Resource Groups)

Våra medarbetare har alla unika värden och talanger, och vi tror att fostra mångfald är avgörande för fortsatt innovation.
Vi arbetar med att etablera mångfaldsnätverksgrupper för att låta medarbetare mötas och främja deras professionella utveckling samt skapa en öppnare kultur.

Utbildning

Vi förbereder våra medarbetare på att främja mångfald genom att öka medvetenheten, ändra inställningar och utöva integration.

Lärande och utveckling

Vi förbereder våra medarbetare inom vår organisation på att effektivt främja mångfald genom att fostra en välkomnande kultur som skapar företagsvärde.

ERG:er hos Samsung (Employee Resource Groups)
Vi strävar efter att identifiera och ta itu med omedvetna fördomar.
<h3>info-graph of the diversity and inclusion education section</h3> <ul> <li>The first, Personal Level said detail "Learn about yourself and others".</li> <li>Second, Leader level said detail "Lead the journey".</li> <li>the last team level said detail "Develop diverse and inclusive relationships.</li> </ul>