Detta videoklipp visar Samsung Electronics miljöledning. ”vi har gått bortom att bara passivt följa miljöfördordningar och -lagar. Vi använder miljöledning, erbjuder våra kunder miljövänliga lösningar och banar vägen mot en hållbar framtid. En frisk miljö är avgörande för vår framtid.”

”PlanetFirst”

Vår slogan beskriver Samsung Electronics övertygelse och åtgärder för att skydda jorden och miljön. Samsung Electronics lade grunden för miljöledning som en filosofi för det tjugonde århundradet i Samsung Environmental Declaration år 1992. Sedan dess har vi gått bortom att bara passivt följa miljöfördordningar och -lagar. Vi använder miljöledning, erbjuder våra kunder miljövänliga lösningar och banar vägen mot en hållbar framtid. En frisk miljö är avgörande för vår framtid.

Miljöledningssystem

Denna bild visar den grundläggande filosofin för miljöledning. Detta ”bidrar till mänsklighetens välstånd och bevarandet av miljön genom att göra affärer på ett sätt som respekterar både människor och naturen genom en vördnad för allt liv”.
Denna bild visar visionen för miljöledningssystemet. Visionen är att ”erbjuda kunder miljövänliga upplevelser och bana vägen för en hållbar framtid för det globala samhället genom innovativa och miljövänliga produkter och teknik”.
Bild för miljöledningens slogan. Vår slogan är “PlanetFirst” vilken innebär att ”sträva efter socialt företagsansvar och hållbar ledning genom företagsverksamhet som sätter jorden först”.

2020 KPI: Miljöledning

Samsung Electronics har följt en tydlig uppsättning miljöledningsmål som vi strävar efter att ha uppnått till 2020. I det här avsnittet kan du ta reda på mer om våra initiativ för att minska växthusgaser och tillverka miljövänliga produkter med minsta möjliga miljöpåverkan, återanvända avfall och uttjänta produkter för att bygga en cirkulär ekonomi samt våra initiativ för att nå ut till lokala samhällen.

Minskning av växthusgaser i produktanvändningsfasen

Infografik för 2020 KPI: Miljöledning. Vårt mål är en kumulativ minskning med 250 000 000 ton växthusgaser från 2009 till 2020 i produktanvändningsfasen.

Nyutvecklade produkters överensstämmelse med miljömärkningsstandarder

Infografik för 2020 KPI: Vårt mål är att 90 % av alla nyutvecklade produkter ska vara miljömärkta.

Uttjänta produkter samlas in globalt

Infografik för 2020 KPI: Vårt mål är att samla in 3 080 000 ton uttjänta produkter från 2009 till 2020.

Växthusgasutsläpp

Infografik för 2020 KPI: Vårt mål för växthusgasutsläpp på våra arbetsplatser världen över är 1,55 ton koldioxidekvivalenter / 100 miljoner KRW.

Återvinningsgrad av tillverkningsavfall

Infografik för 2020 KPI: Vårt mål är att återvinna 95 % av allt tillverkningsavfall.

Vattenförbrukning

Infografik för 2020 KPI: Vårt mål för vattenförbrukning är 50 ton / 100 miljoner KRW.

Klimatförändring

Klimatförändring påverkar hela världen.
Genom att minska växthusgasutsläpp och liknande initiativ fokuserar våra klimatförändringsåtgärder på förändring för en hållbar och grön framtid.

Bild för sidan Klimatförändring

Miljömedvetna produkter

Elektronik kan göras mer miljövänlig.
Hos Samsung Electronics tänker vi på miljön när vi utvecklar våra produkter redan i planeringsfasen.
Vi strävar efter att använda avancerad teknik för att göra livet enklare och miljöinspirerat.

Bild för sidan Miljömedvetna produkter

Resurseffektivitet

Jordens begränsade resurser måste konserveras, användas längre och återvinnas.
Samsung Electronics fortsätter att forska om sätt att maximera sin resurseffektivitet.

Bild för sidan Resurseffektivitet

Miljömedvetna arbetsplatser

Arbetsplatserna där produkterna tillverkas är inte undantagna från miljökontroller.
Människa och natur lever sida vid sida på Samsung Electronics miljömedvetna arbetsplatser.

Bild för sidan Miljömedvetna arbetsplatser

Hållbar distributionskedja

Genom att dela våra miljöledningsvärderingar med våra partners bygger vi en säkrare och mer miljömedveten distributionskedja.

Bild för sidan Hållbar distributionskedja

Kommunikation och engagemang

Samsung Electronics publicerar öppet sina miljöpolicyer och resultat.
För att bevara miljön beaktar miljöledningen även de minsta röster, vilket gör att alla kan delta i kommunikationen och engagera sig.

Bild för sidan Kommunikation och engagemang