Fakta och Siffror

Nyckeltal, data och mer

Låt oss stolt dela med oss av våra framsteg i att främja hållbar ledning hos Samsung Electronics.

Bild för Fakta och siffror i Hållbarhet
Produktinnovation 2014 2015 2016
Utveckla miljövänliga produkter1) (%) 58 74 86
Uppskattad minskning
av växthusgasutsläpp 2)i produktanvändningsfasen 3) (miljoner ton koldioxidekvivalent)
123 156 188
Uppskattad minskning4)
av energiförbrukning för produkter2) (%)
42 47 49
Uppskattad återvinning av uttjänta produkter 3)
(10 000 ton)
191 226 264
Produktåtervinning 5) (ton) 59,044 73,6776) 93,852
Conversion into resources5) (Ton) 50,965 69,010 79,165
  • 1) Produktutvecklingsprojekt märkta Good Eco-Product eller bättre
  • 2) Omfattning av datainsamling: Åtta stora produktkategorier (mobiltelefoner, minidatorer, tv-apparater, skärmar, kylskåp, tvättmaskiner, luftkonditioneringsapparater och skrivare)
  • 3) Sammanlagt sedan 2009
  • 4) Genomsnittlig energiförbrukning mot genomsnittlig energiförbrukning år 2008
  • 5) Omfattning av datainsamling: Sydkorea
En miljövänlig och säker arbetsplats 2014 2015 2016
Miljö- och säkerhetsinvesteringar1)
(100 miljoner KRW)
6,883 6,590 9,334
Arbetsplatsutsläpp av växthusgaser2)
(1000 ton koldioxid)
9,290 10,192 11,600
Energiförbrukning på arbetsplatsen3)(GWh) 17,082 19,478 21,073
Vattenförbrukning (1000 ton) 74,684 92,414 104,253
Vattenåtervinning (%) 50.3 50 46.6
Återvinning av ultrarent vatten (%) 44.3 42.5 41.1
Avfall (ton) 778,430 937,341 1,078,309
Omvandling av avfall till resurser (%) 92 93 95
Consumption of chemicals4) (1,000 ton) 472 588 577
Detta diagram visar arbetsplatsutsläpp av växthusgaser.

  • 1) Baserat på beräkningskriterierna antagna av land för respektive arbetsplats
  • 2) Även rapporterat i data insamlade från 2014 och 2015
  • 3) Baserat på globala arbetsplatser modifierades siffrorna för 2014 och 2015 på grund av att rapporteringsenheten ändrades från TJ till GWh
  • 4) Total förbrukning ÷ sammanlagd global försäljning, exklusive försäljning av skärmaffärsdivisionen

Ladda ner rapport

16,4 MB LADDA NER PDF