Fakta och Siffror

Nyckeltal, data och mer

Låt oss stolt dela med oss av våra framsteg i att främja hållbar ledning hos Samsung Electronics.

Bild för Fakta och siffror i Hållbarhet
Produktinnovation 2015 2016 2017
Utveckla miljövänliga produkter1) (%) 74 86 94
Uppskattad minskning
av växthusgasutsläpp 2)i produktanvändningsfasen 3) (miljoner ton koldioxidekvivalent)
156 188 217
Uppskattad minskning4)
av energiförbrukning för produkter2) (%)
47 49 36
Uppskattad återvinning av uttjänta produkter 3)
(10 000 ton)
226 271 312
Produktåtervinning 5) (ton) 73,678 82,8676) 92,195
Conversion into resources5) (Ton) 63,595 71,528 79,579
  • 1) Produktutvecklingsprojekt märkta Good Eco-Product eller bättre
  • 2) Omfattning av datainsamling: Åtta stora produktkategorier (mobiltelefoner, minidatorer, tv-apparater, skärmar, kylskåp, tvättmaskiner, luftkonditioneringsapparater och skrivare)
  • 3) Sammanlagt sedan 2009
  • 4) Genomsnittlig energiförbrukning mot genomsnittlig energiförbrukning år 2008
  • 5) Omfattning av datainsamling: Sydkorea
En miljövänlig och säker arbetsplats 2015 2016 2017
Miljö- och säkerhetsinvesteringar1)
(100 miljoner KRW)
6,590 9,334 9,513
Arbetsplatsutsläpp av växthusgaser2)
(1000 ton koldioxid)
10,192 11,600 13,585
Energiförbrukning på arbetsplatsen3)(GWh) 19,478 21,073 23,419
Vattenförbrukning (1000 ton) 92,414 104,253 120,619
Vattenåtervinning (%) 50 46.6 46.6
Återvinning av ultrarent vatten (%) 42.5 41.1 36.7
Avfall (ton) 937,341 1,078,309 1,146,812
Omvandling av avfall till resurser (%) 93 95 95
Consumption of chemicals4) (1,000 ton) 588 577 696
Detta diagram visar arbetsplatsutsläpp av växthusgaser.

  • 1) Baserat på beräkningskriterierna antagna av land för respektive arbetsplats
  • 2) Även rapporterat i data insamlade från 2014 och 2015
  • 3) Baserat på globala arbetsplatser modifierades siffrorna för 2014 och 2015 på grund av att rapporteringsenheten ändrades från TJ till GWh
  • 4) Total förbrukning ÷ sammanlagd global försäljning, exklusive försäljning av skärmaffärsdivisionen

Miljöresultatrapport

16,4 MB LADDA NER PDF