Rapportering och Policy

Ansvarsfullt offentliggörande av information och tydlig kommunikation.

Vi publicerar årliga hållbarhetsrapporter och offentliggör alla relevanta policyer för att kommunicera våra hållbarhetsresultat med våra intressenter.

 

Hur vi uppnår hållbarhet

Denna infografik visar våra metoder för att uppnå hållbarhet i Rapportering och policyer i Hållbarhet. Denna infografik visar våra metoder för att uppnå hållbarhet (miljö, ekonomi, samhälle) i Rapportering och policyer i Hållbarhet. Lista 1) Icke-statliga organisationer: Bygga framgångsrika partnerskap. Lista 2) Medarbetare: Öka värde genom utbildning och innovation Lista 3) Kunder: Utveckla miljövänliga produkter och få nöjdare kunderna Lista 4) Stater: Maximera företagets värde genom sund ekonomisk aktivitet Lista 5) Aktieägare: Rättvis handel och efterlevnad Lista 6) Affärspartners: Öka vår konkurrenskraftighet genom ömsesidiga partnerskap Lista 7) Lokala samhällen: Effektivt socialt engagemang för företagets rykte och kontinuitet Lista 8) Globalt samhälle: Bidra till att bemöta globala problem (t.ex. klimatförändring)

Globalt samhälle

Bidra till att bemöta globala problem
(t.ex. klimatförändring)

Lokala samhällen

Effektivt socialt
engagemang för företagets
rykte och kontinuitet

Affärspartners

Öka vår konkurrenskraftighet
genom ömsesidiga partnerskap

Aktieägare

Rättvis handel och efterlevnad

Stater

Maximera företagets
värde genom sund
ekonomisk aktivitet

Kunder

Utveckla miljövänliga
produkter och få
nöjdare kunderna

Medarbetare

Öka värde genom
utbildning och innovation

Icke-statliga organisationer

Bygga framgångsrika partnerskap

Hållbarhetsrapport

Att integrera företagsledning och hållbar utveckling är en allt viktigare utmaning inom affärsvärlden bland ökande förväntningar på socialt och miljöansvar. För att bemöta denna utmaning har vi förbättrat våra processer för att samla in idéer från intressenter och skapa företagsgemensamma visioner och strategier för hållbar utveckling. I kärnan för vår hållbarhetspolicy ligger särskilda ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar. Vi åtar oss att fortsätta att identifiera olika intressenter, bygga positiva förhållanden med dem och slutligen öka värdet för både företaget och våra intressenter.

Visa fler Stäng

Affärsriktlinjer

Under 2005 lanserade Samsung Electronics sin globala uppförandekod som en riktlinje för hur vi gör affärer på ett öppet och ansvarsfullt sätt. Med åren har förväntningarna från olika parter, inklusive icke-statliga organisationer, stater, kunder, aktieägare, leverantörer och anställda, ökat med vårt ansvar som en global företagsmedborgare. I denna anda har Samsung Electronics uppdaterat och reviderat sina affärsriktlinjer för att ge en specifik riktning för hållbar ledning, vilka publicerades för första gången i förra årets hållbarhetsrapport.

Uppförandekod för leverantörer

Samsung strävar även efter att ingå partnerskap med viktiga intressenter såsom icke-statliga organisationer, stater och lokala samhällen för att kontinuerligt förbättra riktlinjerna och se till att de följer alla lokala arbetslagar samt Samsungs affärsriktlinjer.

Uppförandekod för leverantörer

Samsung Electronics’ Responsible Minerals Report

In recent years, there are ongoing issues concerning minerals mined in Conflict-affected and High-risk areas, and in this regard, stakeholders requires “Responsible sourcing” of companies.
Among Samsung's products, a variety of components are used that include minerals such as tantalum, tin, tungsten, gold, and cobalt to ensure the characteristics of electronics.
Therefore, we continue to make every efforts to minimize the negative impacts on society and the environment, such as human rights violations, and environmental degradation in the mining process, and we would like to disclose our efforts through this report.

  • Samsung Electronics’ Responsible Minerals Report 1.2MB LADDA NER PDF

Lokala förhållanden