Strategi

Vårt sätt att uppnå hållbarhet

Som en global företagsmedborgare uppfyller vi vårt sociala ansvar, levererar innovativa produkter och tjänster samt skapar ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde.

Bild för Hållbarhetsstrategi

Hos Samsung strävar vi som en del av våra hållbarhetsmål efter att skapa integrerat värde. Vi skapar inte bara ekonomiskt värde genom att maximera vår vinst och aktieägarvärde, utan vi tar även ett större ansvar som global medborgare för att skapa socialt värde. Samtidigt som vi levererar innovativa produkter och tjänster längs värdekedjan som bygger på Samsungs kärnvärderingar, skapar vi även värde inom områden som ekonomi, samhälle och miljö. Vi övervakar den ekonomiska och icke-ekonomiska påverkan som vi utövar på samhället för att maximera de positiva effekterna och minimera alla negativa effekter.

Samsungs hållbarhetssystem

 • Bild för Social påverkan
Värdet av hållbarhetsstyrning Värdet av hållbarhetsstyrning

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Skapa ekonomiskt värde

Vi strävar efter att använda innovativ teknik och innovativa produkter för att bana vägen för vinst och ny tillväxt. Vi strävar efter att integrera innovation i vår företagskultur samtidigt som vi skapar synergier med externa resurser. Därmed kommer vi ett steg närmare att bygga ett ekosystem som låter oss utveckla innovativa produkter som uppfyller behoven hos dagens föränderliga marknad.

 

Skapa socialt värde

Som en global företagsmedborgare strävar vi hos Samsung efter att skapa sociala värden i enlighet med UN Sustainable Development Goals (SDGs): I synnerhet har vi identifierat mål som är särskilt relevanta för vårt företags uppträdande och analyserar vår negativa/positiva påverkan i vår strävan efter dessa mål. Dessutom upptäcker och utforskar vi affärsmöjligheter som hjälper oss att uppfylla UN SDGs.

Bild för Skapa socialt värde
 
 • Bild för hållbarhetsmålet om ingen fattigdom Sätta stopp för fattigdom i alla dess former överallt
 • Bild för hållbarhetsmålet om ingen hunger Sätta stopp för hunger, förbättra livsmedelssäkerhet och främja hållbart jordbruk
 • Bild för hållbarhetsmålet om god hälsa Hjälpa människor att leva friskt och främja välmående i alla åldrar
 • Bild för hållbarhetsmålet om kvalitetsutbildning Tillhandahålla kvalitetsutbildning och främja livslånga utbildningsmöjligheter för alla
 • Bild för hållbarhetsmålet om könsjämlikhet Uppnå könsjämlikhet och stärka alla kvinnor och flickor
 • Bild för hållbarhetsmålet om rent vatten och sanitet Garantera tillgången på och den hållbara hanteringen av vatten och sanitet åt alla
 • Bild för hållbarhetsmålet om förnybar energi Ge alla tillgång till förnybar energi
 • Bild för hållbarhetsmålet om bra jobb och ekonomisk tillväxt. Främja hållbar ekonomisk tillväxt, full anställning och fullgott arbete åt alla
 • Bild för hållbarhetsmålet om innovation och infrastruktur Bygga tålig infrastruktur, främja hållbar industrialisering
 • Bild för hållbarhetsmålet om minskad ojämlikhet Minska ojämlikhet mellan och bland länder
 • Bild för hållbarhetsmålet om hållbara städer och samhällen Göra städer och samhällen öppna, säkra, tåliga och hållbara
 • Bild för hållbarhetsmålet om hållbar konsumtion Sträva efter hållbara konsumtions- och produktionsvanor
 • Bild för hållbarhetsmålet om klimatåtgärder Vidta omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar och deras effekter
 • Bild för hållbarhetsmålet om liv under vattnet Skydda och på ett hållbart sätt använda haven och havens resurser
 • Bild för hållbarhetsmålet om liv på land Skydda ekosystemet och värna om biologisk mångfald (skogar, öknar, mark etc.)
 • Bild för hållbarhetsmålet om fred och rättvisa Sträva för ett jämlikt rättssystem för alla
 • Bild för hållbarhetsmålet om partnerskap för att uppnå våra mål Stärka medlen för att genomföra och vitalisera globala partnerskap för hållbar utveckling
 • Bild för Hållbara utvecklingsmål
* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) : I september 2015 fastställde FN:s generalförsamling en rad mål för hållbar utveckling för att uppnå en hållbar social situation runtom världen. UN SDGs för hållbar utveckling bygger på Millennium Development Goals (MDGs) som fokuserade på utvecklingsländer sätter universella mål som bör uppnås av alla länder, inklusive industriländer, och kräver att hela samhället, den privata sektorn samt staten och experter engagerar sig i att uppnå dessa mål.

Skapa värde genom hållbart ledarskap

Hos Samsung strävar vi efter att skapa socialt och miljömässigt värde samt ekonomiskt värde genom vår hållbarhetspolicy för att bidra till att förbättra det globala samhället. Då sådana sociala och miljömässiga värden är svåra att mäta föredrar vi ”kvalitet över kvantitet” för att välja och arbeta mot våra hållbarhetsmål. Sedan 2016 har vi istället använt metoden ”True Value” utvecklad av KPMG för attmäta sociala och miljömässiga indikatorer för att visualisera de värden som vi skapar.
De positiva (+) och negativa (-) värdena för de olika indikatorerna representerar de totala sociala värdena som vi antingen har skapat eller minskat under det senaste året sedan 31 december 2019. Denna metod låter se bortom bara de ekonomiska värden som genereras av vår verksamhet, och inkluderar socioekonomiska och sociala värden vilket ger en större bild av det äkta värde som vi skapar hos Samsung.

2019 HÅLLBART LEDARSKAP, VÄRDE

Enhet (KRW trillion)

 • Intäkter Finansiellt värde (21.74)
 • Socioekonomiskt : Investerarvärde (10.22), Leverantörsstöd (0.86), Lokal samhällsutveckling (0.59)
 • Miljömässigt : Växthusgasutsläpp (-0.64), Atmosfärsmiljöpåverkan (-0.003), Vattenmiljöpåverkan (-0.62), Miljöpåverkan av avfall (-0.001)
 • Sanna intäkter : Äkta värde (32.15)
 • At Samsung Electronics we care deeply about planet and society. We are convinced that constructive dialogue with civil society plays a critical role when it comes to sustainability, and therefore we strive to continuously engage with our stakeholders. As a global company, we understand that it may sometimes appear difficult to find the right channel to approach us. To make sure that we are accessible for all civil society wishing to communicate with our company, we have therefore created a one-stop communicational channel, open to all: civilsociety@samsung.com.

  What will happen with your message?
  Once you contact Samsung Electronics at civilsociety@samsung.com, we will acknowledge reception of your message. A member of our sustainability team will then ensure follow-up to your message. Whenever possible, we will treat the information shared with us confidentially.