Filosofi

Våra löften

Vårt löfte är att agera ansvarsfullt som ett ledande globalt företag

Bild för Filosofi i Vision

Samsung åtar sig att följa alla lokala lagar och förordningar samt en stäng global uppförandekod som gäller alla medarbetare. Den håller att etisk ledning inte bara är ett verktyg för att bemöta snabba förändringar i den globala affärsmiljön, utan även är ett sätt att bygga tillit med våra olika intressenter, inklusive kunder, aktieägare, medarbetare, affärspartners och lokala samhällen. Med målet att bli ett av de mest etiska företagen i världen fortsätter Samsung att utbilda sina medarbetare och använda kontrollsystem samtidigt som vi utövar rättvis och öppen företagsstyrning.

Värdena som definierar Samsungs anda

Samsung tror på att starka värderingar är nycken till goda affärer. Därför utgör dessa kärnvärderingar, tillsammans med vår stränga uppförandekod, kärnan i varje beslut som företaget fattar.

Samsung tror på att starka värderingar är nyckeln till goda affärer. Därför utgör dessa kärnvärderingar, tillsammans med vår stränga uppförandekod, kärnan i varje beslut som företaget fattar. Samsungs anda är människor, excellens, förändring, integritet, växa tillsammans Samsung tror på att starka värderingar är nyckeln till goda affärer. Därför utgör dessa kärnvärderingar, tillsammans med vår stränga uppförandekod, kärnan i varje beslut som företaget fattar. Samsungs anda är människor, excellens, förändring, integritet, växa tillsammans

Människor

Ett företag är helt enkelt dess personal. Hos Samsung strävar vi efter att erbjuda våra medarbetare alla möjligheter för att uppnå sin fulla potential.

Utmärkthet

Allt vi gör på Samsung drivs av en oändlig passion för excellens och ett oförlåtande engagemang för att utveckla de bästa produkterna och tjänsterna på marknaden.

Förändring

Precis som vi har gjort sedan vi grundades blickar vi framåt, och förutser marknadens behov och efterfrågan så att vi kan styra vårt företag mot långsiktig framgång.

Integritet

Att bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt utgör grunden för vårt företag. Allt vi gör följer en moralisk kompass som säkerställer rättvisa, respekt mot alla intressenter och total öppenhet.

Ömsesidighet

Samsung åtarsig att vara en socialt och miljömässigt ansvarsfullt företagsmedborgare I alla samhällen där vi är verksamma världen över.