Vision 2020

Vad vi tror på

Upptäck mer om principerna bakom vår framtidsvision

Bild för Vision 2020 i Vision

Vision 2020

”Inspirera världen, skapa framtiden”.

Vision 2020 utgör kärnan i vårt åtagande att skapa en bättre värld full av rikare digitala upplevelser genom innovativ teknik och innovativa produkter.
Målet med vår vision är att bli ett uppskattat varumärke, ett innovativt företag och ett beundrat företag. Därmed strävar vi efter kreativitet och innovation, ömsesidiga partnerskap och våra fantastiska medarbetare.
Vi levererar världens bästa produkter och tjänster tack vare vår passion för innovation och god affärssed.
Vi ser fram emot att utforska affärsområden såsom sjukvård och fordonselektronik, och vår resa fortsätter genom innovationens historia.
Samsung Electronics välkomnar glatt nya utmaningar och möjligheter.

Infografik för Vision 2020.
<h3>Denna infografik sammanfattar Samsung Electronics vision 2020..</h3> <ul> <li>Börja med att starta det infografiska objektet.Vision, inspirera världen, skapa framtiden. </li> <li>Uppdrag: Inspirera världen med våra innovativa tekniker, produkter och designer som berikar människors liv och bidrar till ökat välstånd genom att skapa en ny framtid</li> <li>Uppdragets mål: Uppskattat märke, innovativt företag, beundrat företag, strategisk riktning</li> <li>Mål: Kreativitet, partnerskap, fantastiska människor.</li> </ul>