Guide för det globala navigeringsfältet

Använda det globala navigeringsfältet på vår webbplats

Så hittar du undermenyer i det globala navigeringsfältet

STEG 1

Du hittar undermenyer för varje menyalternativ i det globala navigeringsfältet genom att trycka på tabbtangenten tills du kommer till alternativet. Tryck på Enter vid alternativet för att visa undermenyerna och använd tabbtangenten för att komma till efterföljande undermeny.

Förstorad bild av menyalternativet Mobil i det globala navigeringsfältet på samsung.com Förstorad bild av menyalternativet Mobil i det globala navigeringsfältet på samsung.com

STEG 2

Om du vill komma till nästa grupp i det globala navigeringsfältet trycker du på tabbtangenten tills du gått igenom alla underartiklar i den aktuella gruppen. Nästa element som markeras är nästa grupp.

Om du till exempel vill komma till nästa menygrupp trycker du på tabbtangenten tills du har gått igenom alla underartiklar i den aktuella gruppen. När du är på den sista underartikeln i gruppen och trycker på tabbtangenten hoppar fokus till nästa grupp.

Förstorad bild av menyn Samsung Pay i det globala navigeringsfältet på samsung.com Förstorad bild av menyn Samsung Pay i det globala navigeringsfältet på samsung.com

STEG 3

Om du vill komma tillbaka till föregående menyalternativ i det globala navigeringsfältet håller du ned skift och trycker på tabbtangenten en gång. Då markeras föregående alternativ. Du kan trycka på Skift + Tabb flera gånger om du vill gå bakåt. Om du till exempel vill gå tillbaka till ”Galaxy S” när ”Galaxy Note” är markerat kan du trycka på Skift + Tabb en gång.

Förstorad bild av menyn Galaxy Note i det globala navigeringsfältet på samsung.com Förstorad bild av menyn Galaxy Note i det globala navigeringsfältet på samsung.com

STEG 4

Stäng en öppen undermeny genom att använda tabbtangenten för att välja knappen ”stäng meny” och tryck sedan på Enter.

Förstorad bild av stäng-knappen i det globala navigeringsfältet på samsung.com Förstorad bild av stäng-knappen i det globala navigeringsfältet på samsung.com

Så hittar du undermenyer i det globala navigeringsfältet för mobil