EHS Mono HT Quiet

Vår högtempererade, tystgående värmepump

EHS Mono HT Quiet är en högtempererad, tystgående värmepump som är perfekt för de flesta bostäder och fastigheter. Den kombinerar avancerade funktioner med ny teknik för hög vattentemperatur och låg ljudnivå. Den snyggt designade värmepumpen är kapabel att lämna 100% värmekapacitet* även vid extremt kallt väder ( ända ned till -25 °C)¹ den är dessutom lätt att installera och underhålla.

* Effektiviteten avgiven effekt kontra inmatad effekt (eleffekt) i värmedrift är testat internt i laboratoriemiljö enligt EN14511, resultaten kan variera beroende på aktuella användningsförhållanden.

Effektiv uppvärmning

EHS Mono HT Quiet är ett värmepumpsystem som ger energieffektiv uppvärmning (SCOP* av A+++)² och varmvatten till ditt hem. För att generera 5,0 kW energi förbrukar den bara cirka 1 kW i el och samlar upp resten från utomhusluften³.

*SCOP = säsongsprestandakoefficient.

*SCOP = säsongsprestandakoefficient.

Varmvattentemperaturer på upp till 70 °C

Många hus i Europa använder äldre element som kräver en varmvattentemperatur på 65 °C eller mer för att värma upp ett rum effektivt. De flesta konventionella värmepumpar klarar att nå temperaturer mellan 55 °C och 60 °C. För att vara kompatibla med dessa värmepumpar måste äldre hus ofta uppgradera element eller isolering, och ibland golvvärme.

Nya EHS Mono HT Quiet, och andra sidan, kan producera temperaturer på upp till 70 °C för uppvärmning av bostad⁴. Det kan göra den lämplig att ersätta olja, gas och vedpannor med, eftersom de ofta har en hög utgående vattentemperatur.

35 d(BA) tyst drift

EHS Mono HT Quiet (Quiet Mark-certifierad) drivs med innovativ ljudreduceringsteknik och går med ljudnivåer så låga som 35 d(BA)⁵, med ett 4-stegs tystgående läge. Värmepumpens utomhusenhet har ett dubbelskiktat ljudisoleringssystem med en patenterad Groove Grid Felt-design⁶, som effektivt stänger ute och absorberar de ljud som alstras av kompressordelarna och vibrationer.

Premium design

EHS Mono HT Quiet smälter in i alla fasader och har en mörkgrå färg som kompletterar den nuvarande designtrenden för moderna byggnader. Utomhusenheten, som är cirka 1 m hög, har en ny horisontell, svart gallerstruktur som döljer de inre delarna.⁷

Problemfri installation och service

EHS Mono HT Quiets utomhusenhet är konstruerad för att vara enkel att installera och underhålla. Värmepumpens inre delar är lätta att komma åt via sidopanelen, som enkelt kan tas av genom att lossa tre skruvar. Det sparar mycket tid och besvär vid installation och service.

Pålitlig uppvärmningsprestanda vid −25 °C

Denna värmepump kan tillhandahålla 100 % uppvärmningsprestanda⁸ även i extremt kallt väder (temperaturer så låga som −25 °C⁹). Den större värmeväxlaren överför mer värme direkt och en ny skrollkompressor komprimerar köldmediet vid högre tryck, vilket ger pålitlig drift i kalla temperaturer.

Kontakta oss

Vi har ett klimatsystem som är perfekt anpassat för ditt företag - och det har alla innovationer som du förväntar dig av Samsung. Fyll i kontaktformuläret via knappen nedan så kontaktar vi dig.

EHS Mono HT Quiet-sortiment

black outdoor unit black outdoor unit

EHS Mono HT - 8,0 kW

black outdoor unit black outdoor unit

EHS Mono HT - 12,0 kW

black outdoor unit black outdoor unit

EHS Mono HT - 14,0 kW

  • 1 Baserat på interna tester av EHS Mono HT utedel (AE120BXYDGG), Jämförd med den vanliga EHS Mono utedel (AE120RXYDGG), resultatet kan variera beroende på användningsförhållanden.
  • 2 SCOP av A+++ = Baserat på säsongens prestandakoefficient (SCOP) för 35 ⁰C. Baserat på tester definierade i EN14825. Kan variera beroende på systemkonfiguration, temperatur och faktiska användningsförhållanden.
  • 3 Baserat på interna tester så har EHS Mono HT är genomsnitts COP (nominell värme effekt) på 5,05 så så de är mycket mer miljövänliga än konventionella värmesystem som ofta har ett COP på ungefär 1,0.
  • 4 Utgående vattentemperatur, när utomhustemperaturen är mellan -15°C - 43°C. Resultaten kan variera beroende på de faktiska användningsförhållandena.
  • 5 Baserat på interna tester. Ljudnivån mäts 3m från fronten av utomhusenheten, i ett ekofritt rum med en utomhustemperatur på 7°C. Resultaten kan variera beroende på miljöfaktorer och individuell användning.
  • 6 Patentnummer:P2022-0012826.
  • 7 Baserat på en visningshöjd på 1 700 mm.
  • 8 Effektiviteten avgiven effekt kontra inmatad effekt (eleffekt) i värmedrift är testat internt i laboratoriemiljö enligt EN14511, resultaten kan variera beroende på aktuella användningsförhållanden.
  • 9 Baserat på interna tester av EHS Mono HT utedel (AE120BXYDGG), Jämförd med den vanliga EHS Mono utedel (AE120RXYDGG), resultatet kan variera beroende på användningsförhållanden.