MagicInfo™ Server 4.0

SMART Signage Solutions

MagicInfo™ Server 4.0

MagicInfo Server 4.0

MagicInfo™ Server 4.0
HAR DU FRÅGOR?
HAR DU FRÅGOR?
Kör olika typer av enheter på en enda server

Kör olika typer av enheter på en enda server

Den verkliga styrkan hos Samsung MagicInfo™ Server ligger i dess förmåga att tillhandahålla flera nätverksbaserade lösningar för enheter som har olika inställningar, både lokalt och fjärrstyrt. Ett annat kännetecken för MagicInfo™ Server är dess kompatibilitet och förmåga att smidigt fungera på anslutna Samsung SMART Signage-enheter som fristående skärmar, väggskärmar, skärmar för utomhusbruk, mindre skyltar, eBoard-skärmar och mycket mer. IT-ansvariga får ett kraftfullare verktyg än någonsin då de bekvämt och fördelaktigt kan övervaka statusen för flera skärmar på olika platser i lokalen eller företaget från en enda plats, samt välja att kontrollera skärmarna sporadiskt eller enligt ett förinställt schema.

Få åtkomst till MagicInfo™ Server från i princip var som helst med en internetanslutning

Få åtkomst till MagicInfo™ Server från i princip var som helst med en internetanslutning

Alla skärmar i det globala nätverket kan fjärrhanteras om internetåtkomst finns. Bekvämligheten och flexibiliteten understryks ytterligare då innehåll eller systemadministratörer kan ansluta till MagicInfo™ Server bara genom att ange en IP-adress eller server-URL i en webbläsares adressfält. Med hjälp av det webbaserade servergränssnittet kan en chef utföra all digital skylthantering som övervakning och kontroll av skärmar, hantera innehåll och scheman, analysera publikmätningsdata och mycket mer.

Fjärrhantera alla Samsung SMART Signage från en central plats

Fjärrhantera alla Samsung SMART Signage från en central plats

När företag konfigurerar alla sina Samsung SMART Signage för anslutning till MagicInfo™ Server kan de få nytt värde då de kan fjärrövervaka och hantera skärmar. Detta eliminerar det tråkiga och ineffektiva med att behöva kontrollera skärmar där de finns placerade. Fjärrövervakning omfattar allt från att kunna stänga av och sätta på Samsung SMART Signage till att kunna upprätthålla kvaliteten med digitala meddelanden genom att se innehållet som visas på enheten i realtid. MagicInfo™ Server är bryggan som möjliggör hantering av ett oändligt antal nätverksanslutna skärmar samtidigt.

Tillför en kraftfull dimension av hållbarhet med Backup Player

Tillför en kraftfull dimension av hållbarhet med Backup Player

Backup Player tillför en kraftfull dimension av säkerhet och hållbarhet tack vare dess förmåga att säkerställa visuell driftstid för levande innehåll, även om en skärm går sönder eller börjar uppvisa problem. Genom att utse en specifik skärm som ska fungera som Backup Player för andra skärmar som visar viktigt innehåll kan MagicInfo™ Server omedelbart ingripa och omfördela innehållet på Backup Player-enheten så att det baseras på den primära skärmens prioriterade information. Allt detta sker tack vare MagicInfo™ Servers omedelbarhet och mottaglighet i dess viktiga funktioner för övervakning i realtid och felsökning. När den trasiga skärmen åter ansluts till skärmnätverket omfördelar MagicInfo™ Server skärmarna på nytt för att återställa till deras standardkonfigurationer.

Automatisk uppdatering av innehåll via anslutning till fjärrdatabaskällor med Datalink

Automatisk uppdatering av innehåll via anslutning till fjärrdatabaskällor med Datalink

MagicInfo™ Server kan utnyttjas av Samsung SMART Signage för användning av dess dynamiska DataLink-funktioner. DataLink fungerar som en kanal för skärmlösningen och gör att dess innehåll kan anslutas till fjärrdatabaskällor. Genom att alltid säkerställa att du har automatisk kapacitet för att kunna tillhandahålla uppdaterat innehåll, utan att du måste redigera innehåll manuellt för varje enskild skärm, vet du att du kan nå kunderna med tidsanpassad och målinriktad information utan ansträngning. Även RSS-flöden stöds av MagicInfo™ Server, vilket gör att nätverket av skärmar kan visa textbaserad information som väderprognoser och ekonomi efter behov.

Använd kundigenkänningsdata med publikmätningar

Använd kundigenkänningsdata med publikmätningar

Med Samsung MagicInfo™ Server kan även publikmätningar användas för att samla in kundigenkänningsdata baserat på ålder och kön när den valfria kameran installeras på skärmen. Funktionen aktiveras automatiskt och fungerar endast när den dedikerade kameran är ansluten. Programvarulösningen omfattar två stora funktioner: dynamisk innehållsvisning och datastatistik.

Hantera skärmar och innehåll på ett kraftfullt sätt med det visuellt och tekniskt förbättrade nya MagicInfo 4.0

Hantera skärmar och innehåll på ett kraftfullt sätt med det visuellt och tekniskt förbättrade nya MagicInfo 4.0

MagicInfo Server har uppgraderats från ver. 3.1 till 4.0. MagicInfo Server 4.0 har förbättrats visuellt och tekniskt med bättre funktioner och användbarhet än den tidigare versionen. Den enhetliga upplevelsen i MagicInfo-lösningarna har samma nivå av lättanvändbarhet och kraftfulla hanteringsfunktioner oavsett storlek på organisationen.

• Helt nytt gränssnitt för bättre funktioner och användbarhet
- Konsekvent menystruktur i hela programvaruserien
- Intuitiv menystruktur
- Förenklad schemaläggning med grafiskt användargränssnitt 
- Ny webbskapningsdesign

• Nya och förbättrade funktioner för enklare innehållshantering
- Ny historikflik
- Snabbredigering 
- Direkt dataöverföring utan installation av tillägg 
- Praktiskt statusfält för kontroll av filöverföring 

• Uppgraderad enhetshantering för central hantering
- Enkel enhetstaggning
- Förbättrad sökfunktion
- Enhetlig grupp