MagicInfo-lösning (Express, Server)

SMART Signage Solutions

MagicIWB I2

MagicIWB I2
HAR DU FRÅGOR?
HAR DU FRÅGOR?
Håll i lektioner via Samsungs avancerade MagicIWB I2-programvara

Håll i lektioner via Samsungs avancerade MagicIWB I2-programvara

Eftersom studenter blir allt mer digitalt vana tack vare den omfattande spridningen av nya tekniker, som surfplattor, e-bokläsare och smartphones, finns det växande möjligheter för lärare att använda dessa enheter för att främja engagemang och kunskapsbevarande i klassrummet. För att säkerställa en framgångsrik övergång till digitalt lärande kräver nya inlärningsmiljöer öppna och flexibla plattformar som gör användningen enklare. Genom att smidigt kommunicera med smarta enheter och utnyttja samarbetsverktyg gör Samsungs MagicIWB-innehållshanteringsprogram (interaktiv whiteboard-tavla) för Samsungs SMART Signage IWBs att studenter, lärare och administratörer kan delta i och dra nytta av en mer dynamisk inlärningsmetod. Med en interaktiv pekskärm levererar MagicIWB fullt läsbart innehåll med full HD-kvalitet (FHD) som förbättrar lärandet och underlättar inlärningen.

För att passa flera användningsområden finns Samsungs kraftfulla programvara MagicIWB i två olika tjänster: MagicIWB I2 för utbildning och MagicIWB S2 för företag och myndigheter. Med programvaran MagicIWB I2 kan användarna ägna sig åt samarbete, engagemang och effektiva diskussioner till en lägre total kostnad och med mindre komplexitet.

Dela engagerande, enhetskompatibelt lektionsinnehåll utan störningsmoment eller avbrott

Dela engagerande, enhetskompatibelt lektionsinnehåll utan störningsmoment eller avbrott

Samsungs uppgraderade programvara MagicIWB I2 är framtagen för att uppfylla de växande behoven i utbildningsmiljöer. Det är en lättanvänd och verkningsfull lösning som kombinerar effektivitet, bekvämlighet och flexibilitet i ett förenklat paket. Programvarans avancerade program förser inte bara lärare med direkta kommandon i klassrummet, utan ger även studenterna en möjlighet till kommunikation i realtid. 

Samsungs IWB-skärmar med MagicIWB I2 ansluts direkt till lärarnas enheter via programvarans MagicIWB Manager. Tillsammans med optimerade verktyg för dokumentdelning hjälper programmets funktioner för klassrumshantering lärare att hålla i interaktiva diskussioner. MagicIWB Manager gör det till exempel möjligt för lärare att koppla bort studenter från nätverket om de behöver fånga gruppens uppmärksamhet. Programvarans MagicIWB Agent ansluter dessutom studenternas bärbara datorer och surfplattor till Samsungs IWB-skärmar. MagicIWB Agent har ett lättanvänt gränssnitt som gör det enklare för studenter att samarbeta och delta i diskussioner. Denna inlärning som kretsar kring studenterna snabbar på och fördjupar deras förståelse och prestationer, samtidigt som den säkerställer att lärare kontinuerligt kan bedöma kunskapsbevarandet. Som ett resultat främjar MagicIWB I2 en oöverträffad interaktion mellan student och lärare och effektivitet för att uppnå nya inlärningsmål.

*MagicIWB I2 är kompatibelt med alla IWB-modeller ur DBE, DHE, DME, DME-BR och DME-BM-serien. För att få åtkomst till programvaran måste dock användarna ansluta programvaran antingen till en insticksmodul eller ytterligare en dator när de har köpt en licens.

Eliminera inlärningsbegränsningar med hjälp av effektiviserad innehållsåtkomst

Eliminera inlärningsbegränsningar med hjälp av effektiviserad innehållsåtkomst

Samsungs programvara för kunskapsdelning, MagicIWB I2, är framtagen specifikt för diskussioner i inlärningssyfte och främjar effektivare interaktion genom att eliminera vanliga hinder för interaktion mellan student och lärare. Plattformens enhetskompatibilitet och utbildningsspecifika verktyg syftar till öppet utbyte och samarbete samt effektiva instruktioner. Viktiga funktioner som ingår:

• En avbrottsfri klassintroduktion: lärare kan påbörja lektionsplaner direkt med MagicIWB I2:s mångsidiga startskärm i antingen arbetsläget eller innehållsläget. I arbetsläget kan lärare välja tidigare innehåll och projekt eller starta nya projekt. I innehållsläget kan användare söka efter och spela upp innehåll som sparats i det interna eller externa minnet.

• Verktyg för alla lektioner: verktyg för alla utbildningssyften snabbar på lektionsutförandet, den visuella inlärningen och kreativiteten i klassrummet. Med verktygen kan lärare och studenter snabbt få åtkomst till och visa olika utbildningsinnehåll, till exempel suddgummi, gradskiva och ritverktyg. För att passa olika ämnen och årskurser är även verktyg för geografi, matematik och naturvetenskap tillgängliga med ett knapptryck i MagicIWB I2 . 

• Anteckningar i realtid: lärare och studenter kan även använda notislappar som syns överallt direkt i innehållet med MagicIWB I2:s unika funktion för snabbminnesanteckning och på så vis lagra presentationsuppdateringar på en enda, lättillgänglig plats.

• Igenkänning av handstil: För ytterligare bekvämlighet och användbarhet kan en mycket korrekt igenkänningsfunktion för handstilar omvandla ord, siffror och former till text på IWB-skärmen. Texten kan sedan sparas direkt, vilket säkerställer en effektivare användning av instruktionstiden.

Tack vare smidig fildelning och en värd för interaktiva verktyg slår Samsungs programvara MagicIWB I2 samman de olika element som krävs för effektiv inlärning i ett enda program. Som ett resultat kan lärare leverera en mer organiserad och störningsfri lektion.

Inspirera till samarbete och interaktion i klassen med hjälp av innehållshantering i realtid

Inspirera till samarbete och interaktion i klassen med hjälp av innehållshantering i realtid

Samsungs kraftfulla programvara MagicIWB I2 förbättrar presentationskvaliteten och resonansen med de lättanvända funktionerna, interaktiva visuella innehållet och uppdateringen i realtid som ingår. Viktiga utbildningsfunktioner omfattar:

• Utökad synlighet av innehåll: MagicIWB I2 bygger på de grundläggande funktionerna i tidigare IWB-tekniker för att erbjuda en bredare och mer kraftfull webbläsarfunktion. Vid inloggningen anropar användarens webbläsare varje presentatörs specifika inställningar och sparade lektionsplaner, vilket gör att flera användare kan lagra och komma åt innehåll i systemet. Därifrån kan användarna med programvarans funktioner för sida, innehåll, historik och programwebbläsare smidigt bläddra genom och välja det nya och sparade materialet som är mest relevant för den aktuella diskussionen.

• Rita på alla innehållskällor: Med IWB-programvaran kan användare rita på valfri innehållskälla som visas på skärmens pekskärm, till exempel fönster med bilder i bilder. Denna förbättrade användbarhet förstärker viktiga diskussionspunkter på skärmen och förbättrar effektiviteten i presentationens innehåll.

• Samla in, lagra och dela innehåll: lärare och studenter kan dela både skärm och innehåll, till exempel musik, foton, bilder, videoklipp och dokument, med andra MagicIWB Agent-aktiverade bärbara enheter. Användare kan även öppna filer på IWB-skärmen från andra deltagare, antingen för att komplettera presentationsinnehåll eller för att dela med en större grupp. Programvarans skärmknapp och videoinspelningsknapp är två olika enkla metoder för att direkt samla in mötesanteckningar och videoskärmbilder. Klassdeltagare kan sedan skicka via e-post eller skriva ut anteckningarna och skärmbilderna för en förenklad delning. 

• Flytande meny: alla viktiga funktioner hos Samsung IWB-skärmen, till exempel suddgummi och ritverktygen, ingår i MagicIWB S2:s flytande meny. Den flytande menyn kan även placeras i princip var som helst på skärmen.