Hälsovård

Samsungs lösningar för datasäkerhet och anslutning hjälper vårdinrättningar att förbättra vårdkvaliteten från sjukhuset till hemmet.

Lösningar för vården

 • Förbättrar äldre människors livsstil

  Äldre människor värdesätter också enkel användning. Med Samsungs anpassade lösningar är det enkelt att ta sig online och hålla kontakten med vänner, familj och fritidsintressen.

 • Förbättrar äldreomsorgen

  Sensorer och övervakningsenheter kan smidigt integreras i en äldre människas livsstil och tillhandahålla egenvård, medicinska meddelanden och mätningar.

 • Ökar äldres självständighet

  Samsungs enheter bärs under hela dagen och fungerar som optimala plattformar för daglig kommunikation, vilket hjälper äldre människor att förbli självständiga.

 • Förbättra patienternas tillvaro

  Med hjälp av Galaxy-surfplattor, som erbjuder smidig innehållsvisning, hjälper vi er att anpassa patienternas tillvaro.

 • Öka patienternas engagemang

  Visa medicinska bilder på en stor skärm från Galaxy-surfplattorna för att visuellt förklara diagnoser och smidigt skriva ut journaler.

 • Effektivisera arbetsflödet med instrumentpaneler

  Visa patienternas instrumentpaneler och personalspårningsdata i realtid för att säkerställa ett smidigt arbete på arbetsplatsen från en central plats.

 • Teknik för personlig hälsa

  Med Samsung S-hälsoappen kan en patient generera personlig medicinsk data, till exempel blodets syremättnad och glukosnivåer, blodtryck och hjärtfrekvens.

 • Vård från sjukhuset till hemmet

  Du kan tillhandahålla anslutning inom vården för allt från interaktion mellan läkare och patient i sjukhusrummet till hemmet.

 • Frisk- och sjukvård

  Med Samsungs mobila enheter kan du använda den allra senaste tekniken på institutionen för att hålla läkare och patienter anslutna.

SÄKER MILJÖ

Försvarsklassad mobil säkerhet

Samsung Knox, den mobila säkerhetsplattformen som är inbyggd i våra enheter, skyddar känslig data från kretsuppsättningen till programlagret.

LÄS MER
En man som trycker på sin Samsung-smartphone med en skärm som skyddas med Samsung Knox

Ta reda på mer

Insights

᠎

Samsungs partnerprogram

Stärk din vision genom partnerskap. Anslut dig för att vinna möjligheter, bygga relationer och utvidga din förmåga.