Corporate Citizenship

Samsung Corporate Citizenship är vårt medborgarskapsengagemang för att skapa positiv förändring i lokalsamhället. Genom teknologi, innovation och utbildning vill vi möjliggöra för framtida generationer att uppnå sin fulla potential och bana vägen för positiv social förändring i norden. Samsung arbetar i nära samverkan med lokala partners för att främja social innovation, ett hållbart uppkopplat liv och jämlikhet inom teknologi.