Digital Learning

Digitaliseringen och teknologin ger utökade möjligheter för lärande och utbildning. Just nu upplevs världen vara upp och ned. Många skolor i Norden har distansundervisning och våra hem har blivit klassrum. Vi vill därför visa på ett antal idéer och inspiration kring hur vår innovation och teknik kan användas för att skapa inkluderande och kreativa lärmiljöer.