Det digitala lärandets möjligheter

Happy teacher

I tre år deltog 380 elever, 80 lärare och fem rektorer i ett forskningsprojekt där två professorer undersökt vad som händer vid digitalisering av fem svenska skolor.

Nu lanserar forskarna Åke Grönlund och Matilda Wiklund boken “Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan ”. Boken är ett resultat av det treåriga projektet Det digitala lärandets möjligheter där 13 högstadieklasser på fem skolor runt om i Sverige fick tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för att få förutsättningar att genomföra en digitaliseringsprocess. Projektet har drivits av Atea, Gleerups och Samsung och pågick mellan 2015-2018.

Boken bygger på erfarenheter från projektet men kopplar även an till forskning om skolans digitalisering, dels till regeringens digitaliseringsstrategi för skolområdet (2017) och till Skolverkets läroplaner och råd till skolhuvudmän.
– Det här är inte en redovisning av projektet utan ett bidrag till debatten om hur digitaliseringen ska genomföras i skolan, med exempel från projektets skolor. Boken riktar sig framför allt till skolledare och skolhuvudmän, eftersom den handlar om att leda digitalisering. Men den bör också vara intressant för alla lärare, dels eftersom även lärarrollen i den digitala skolan diskuteras, dels för att ledningsfrågor har stor betydelse för lärarnas möjligheter att utföra sitt arbete, säger Åke Grönlund professor i informatik.

Tidigare forskning har visat att tillgång till teknik, kompetensutveckling och digitala läromedel är viktiga förutsättningar i digitaliseringen av skolan – något som var startskottet till att Samsung initierade projektet. Under tre år fick skolklasserna tillgång till kompetensutveckling från Atea, teknik från Samsung och digitala läromedel från Gleerups.

Syftet var att undersöka effekterna på lärande när digitala verktyg införs i skolan och se hur långt man kunde komma i skolutvecklingen och förändringsarbetet på tre år, när de tre grundläggande komponenterna finns på plats. Målet med projektet har varit att skapa mer kunskap kring digitalt lärande i skolan, något som det har funnits väldigt begränsat med forskning inom.

– Digitalisering av skolan är inte bara en fråga om teknik utan det handlar om komplex verksamhetsutveckling och många av de skolhuvudmän och skolledare som har i uppdrag att utveckla skolan behöver mer kunskap. Vår förhoppning är att boken kan hjälpa till att sprida de värdefulla insikter som projektet har genererat och på så vis bidra till en effektiv och likvärdig digitalisering av Sveriges skolor, säger Elin Wallberg, ansvarig för Corporate Citizenship och Brand & Partnerships på Samsung i Norden.

Digitalisering av skolan är en komplex process med många faktorer som spelar in, men när Åke och Matilda ska välja ut de fem viktigaste väljer de ut följande tips:
- Investera i gemensamma tekniska system.
- Utveckla skolledares kompetens i förändringsledning.
- Sätt en tydlig intern projektstruktur med regelbundna avstämningar.
- Prioritera tid för kollegialt lärande.
- Omvärldsspana och uppmärksamma goda exempel internt.

Vill du veta mer om våra lärdomar kring digitalisering av svenska skolan? Beställ boken “Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan” här . För en kortfattad version av projektet, läs våra White Papers .