Kodning för ungdomar - på distans

Kodning för ungdomar - på distans

Den nya generationen ungdomar som är på väg in i arbetsmarknaden, generation Z, har inte levt ett liv utan internet. De har vuxit upp omgiven av många olika typer av teknik och dess användning är naturlig för dem. Samsung anser att framtida generationer inte endast bör vara tekniska användare, utan också vara skapare av teknologi. Vi arbetar tillsammans med olika partners över hela världen för att möjliggöra detta, för att stärka den framtida generationen med digitala färdigheter och utbildning som behövs för att navigera igenom, fullt utnyttja och skapa den digitala, uppkopplade värld vi lever i.

Några av de kunskaper och kompetenser som vi vill rusta ungdomar med inför framtiden är kodning och programmering. I Norge har Samsung sedan flera år tillbaka samarbetat med Laer Kidsa Koding - en organisation med över 180 kodningsklubbar runt om i Norge. I år har Laer Kidsa Koding lanserat ett nytt digitalt koncept: Hjemmekodeklubben. Detta är en plattform för digital lärande som hjälper lärare, föräldrar, volontärer och ungdomar att utöva kodning och programmering. Laer Kidsa Koding har vanligtvis fysiska klubbar och träffar, men har nu beslutat att också erbjuda möjligheten till distansutbildning för att låta ungdomarna hålla jämna steg med sin kod-och programmeringsutbildning när de inte har möjlighet att besöka klubbarna och träffas personligen.