Hur vi hjälper till att möjliggöra digitalt- och distanserat lärande

Hur vi hjälper till att möjliggöra digitalt- och distanserat lärande

Samsung arbetar tillsammans med olika partners över hela världen för att stärka den framtida generationen med kunskap och färdigheter som behövs för att nå sin fulla potential i den digitala, uppkopplade världen vi lever i. En av våra partners är den svenska ungdomsorganisationen Fryshuset som vi har arbetat med tillsammans med de senaste åren.

Fryshuset främjar social integration av ungdomar runt om i världen, och tillsammans arbetar Samsung och Fryshuset för att förbättra och uppmuntra ett hållbart uppkopplat liv för ungdomar.

Digitalisering och teknik ger nya möjligheter för lärande och utbildning. Under dessa turbulenta tider tillämpar Fryshusets gymnasieskolor distansundervisning och digitalt lärande, och hemmen har blivit klassrum. Många elever har inte möjlighet att skapa den inlärningsmiljö de behöver hemma och saknar ofta rätt utrustning som behövs för distansutbildning. Lärare behöver hitta nya sätt att undervisa och stötta sina elever på distans.

Eftersom gymnasieskolorna nu är stängda har Samsung beslutat att stödja Fryshusets olika verksamheter för att möjliggöra digital- och distanserad undervisning. Vi har hjälpt dem att sätta upp arbetsstationer med skärmar och smartphones, för elever och lärare att utöva distanserat lärande och undervisning. Vi har också gjort det möjligt för lärare att nå ut till elever i utsatta områden med hjälp av Samsungs smartphones.