ASAP – vi behöver fler framtida ledare för att nå hållbarhetsmålen

ASAP

Under 2018 samarbetade Samsung med ASAP, ett nytt acceleratorprogram för studenter. Syftet var att bidra till ökad hållbarhetskompetens. Miljömärkning Sverige (Svanen) och Sustainergies initierade ASAP: A Sustainability Acceleration Project tillsammans med Scania, Nordea och Samsung som partners.

Tre av fyra studenter anser att det är viktigt att utveckla hållbarhetskompetens under studietiden. Mer än hälften vill arbeta för hållbar utveckling efter studierna (Sustainergies undersökning 2017) , men idag är hållbarhet inte tillräckligt integrerat i utbildningar för att möta det kompetensbehov som finns. Tre fjärdedelar av landets universitet och högskolor måste utveckla sina processer med att främja en hållbar utveckling enligt UKÄ:s granskning (2017:12). Ökad hållbarhetskompetens är oumbärligt för att nå de Globala målen för en hållbar och rättvis framtid i Agenda 2030. För att nå dessa mål kommer det att krävas ett brett engagemang och ökad samverkan med näringslivet.

50 studenter från Sveriges olika lärosäten deltog under en intensiv utbildningsvecka i november 2018 med fördjupningar, diskussioner och praktiska övningar med varje partnerföretag, däribland Samsung. Slutmomentet var en tävling för att tillämpa alla lärdomar och bidra till lösningar som kan öka takten på arbetet för att nå de Globala målen i Agenda 2030.

– Det är bråttom om vi ska nå de Globala målen och vi ser hur efterfrågan på medarbetare med kompetens inom hållbarhetsfrågor växer hos samtliga sektorer i samhället. Med ASAP vill vi ge vårt bidrag. Svanenmärket har väglett konsumenter i snart trettio år och vi har bred erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt med hållbarhetsfrågor och samarbeta med olika branscher. Hållbarhet är en lagsport, säger Sara Bergman, hållbarhets- och kriteriechef på Miljömärkning Sverige.

– Genom samarbetet med ASAP fick vi på Samsung möta, motivera och inspireras av framtidens ledare och undersöka hur vi tillsammans kan driva innovation och använda nya teknologier för de utmaningar samhället står inför, säger Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnerships Manager på Samsung.