Together for Tomorrow!

Together for Tomorrow!

Teknologins underverk verkar aldrig upphöra. Idag kan vi göra saker som verkade omöjliga för några år sedan, till exempel att lära oss ett helt nytt språk med endast telefonen som ett verktyg eller hålla daglig kontakt med människor över hela världen. Dagens ungdomar har sett många förändringar under de senaste åren, och de kommer sannolikt att se många under kommande år. För att stödja dem på denna resa vill Samsung ge kommande generationer möjlighet att uppnå sin fulla potential genom att möjliggöra digital utbildning och färdigheter som behövs i en uppkopplad värld. Den framtida generationen bör inte bara vara teknikanvändare. De bör ges de verktyg och kunskap de behöver för att också skapa den. Många av dagens ungdomar har inte levt ett liv utan teknik, och förmågan att tänka annorlunda och lösa problem på nya sätt kommer att vara avgörande för nästa generation för att anpassa sig och trivas som globala medborgare.

Samsung samarbetar med akademin, entreprenörer och privata- och offentliga sektorn över hela världen för att skapa så många inlärningsmöjligheter som möjligt. Tillsammans fokuserar vi på lärande och utbildning i framtidssäkrade tekniska ämnen. Vi stöttar även den framtida generationen att utveckla färdigheter som kreativitet, nyfikenhet och empati. Vi stöder andra för att driva meningsfull innovation genom att identifiera och bidra till att lösa de utmaningar vi står inför, för att skapa en bättre framtid för alla.