Tillsammans med sitt team på Samsung initierar Elin Wallberg projekt som för samhället framåt

elin-wallberg

Avdelningen Corporate Citizenship, Brand & Partnerships på Samsung har sin utgångspunkt i de samhällsutmaningar som vi står inför i Norden. Uppdraget är att bidra till positiv samhällsförändring utifrån Samsungs ledarskap och kunskap inom innovation och teknologi.

– Vi arbetar med komplexa frågor inom välfärdsteknologier som sällan en aktör kan lösa själv. Tillsammans med organisationer, universitet, startups och industripartners har vi som mål att komma på nya, bättre och mer hållbara lösningar och metoder, förklarar Elin Wallberg som är ansvarig för Corporate Citizenship & Partnerships.

Elin berättar att de bland annat arbetat med ett treårigt projekt som heter Det digitala lärandets möjligheter där fem högstadieskolor runt om i Sverige deltog. Tillsammans undersökte man hur en effektiv lärmiljö kan se ut när man integrerar digitala verktyg och läromedel samt kompetensstöd.

– Vi samarbetade med ett forskarteam som tittade på vad som hände i klassrummet och hur projektet påverkar lärarna och elevernas motivation. På så sätt samlar vi kunskap som kan hjälpa andra med att införa digitaliseringen i undervisningen, säger hon och fortsätter:

– Ett annat projekt är tillsammans med organisationen Underbara ADHD där vi byggde något som kallas för ADHD-lådan , som är en digital lösning som ger användaren en upplevelse av hur det är att leva med ADHD.

Innan Elin kom till Samsung hade hon arbetat länge med hur digitaliseringen och teknologi kan bidra till att stärka mänskliga rättigheter. Det som lockade henne till Samsung var möjligheten att vara del av ett ledande företag som driver innovation och digitaliseringen både globalt och lokalt.

– Eftersom Samsung är ett av världens största teknologiföretag såg jag det som en unik möjlighet att bidra till att digitaliseringen kommer hela samhället till nytta på bästa sätt. När jag började var jag den enda som jobbade med de här frågorna och nu är vi ett team på flera personer som jag leder, vilket visar att det här är en allt mer prioriterad fråga inom bolaget.