Varför jobbar Samsung med social innovation?

Varför jobbar Samsung med social innovation?

Inom några år beräknas det så kallade Internet of Things bestå av 21 miljarder uppkopplade produkter* i världen. Teknologi får en allt mer betydande roll i hur vi lever våra liv vilket ger utrymme för nya innovationer, förändrade vanor och beteenden samtidigt som den snabba omställningen ställer nya krav på samhället.

Elin Wallberg är ansvarig för avdelningen Corporate Citizenship och Brand & Partnerships på Samsung där hon tillsammans med sitt team driver företagets nordiska satsningar och samarbeten inom samhällsutveckling och välfärdsteknologier, det som kallas social innovation eller impact tech:

– Samhället står inför stora utmaningar och barriärer inom exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård och hållbarhet som ingen kan lösa ensam. Där spelar digitaliseringen en avgörande roll och vi tror att det är genom samarbeten som vi hittar de bästa gemensamma lösningarna. Som ett av världens största och ledande teknikföretag är det en självklarhet för oss att finnas med i dessa sammanhang där innovationer skapas och testas, och där nya affärsidéer och lösningar växer fram.

Samsung arbetar med innovation över hela världen och inom flera områden. Det handlar om allt från att utveckla ny teknik inom Virtual Reality, VR, till att ta fram smarta kylskåp som kan bidra till att minska matsvinnet. Målet för Samsung Corporate Citizenship är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det innebär bland annat att sätta dessa tekniska innovationer i nya samhällsförbättrande kontexter.

I Norden arbetar Samsung inom området genom en mängd projekt. I forskningsprojektet Det digitala lärandets möjligheter undersöktes exempelvis hur framtidens lärmiljö kan se ut. Ingen har idag svaret på hur detta ska genomföras, vilket Samsung ville vara med och utforska. En annan samhällsutmaning är den allt större andelen äldre av befolkningen i Norden och världen**. Behovet av nya lösningar inom hälso- och sjukvården ligger till grund för samarbetet med startup acceleratorn Vertical i Finland.

Samsungs roll och uppdrag sträcker sig alltså längre än till produkter och tjänster. Genom att dela vår expertis och att samarbeta med organisationer, universitet, entreprenörer och företag som också är innovationsdrivna är målet att göra teknik till en positiv förändringskraft. På Samsung handlar social innovation om just det. Att hitta nya lösningar för att bryta barriärer, föra människor närmare varandra och bidra till samhällsutvecklingen.

[*] http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
[**] https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/