Ny undersökning: så reflekterar unga kring sitt uppkopplade liv

Corporate Citizenship

Ungas uppkopplade liv är en fråga som ofta diskuteras i olika forum. I media diskuteras skärmtid, digitaliseringen av skolan och alltför ofta får vi höra om hur människor blir utsatta för hot och hat i sociala medier. Men var är ungas röster i alla dessa diskussioner? Vad tycker de i de här frågorna och hur skapar vi de bästa förutsättningarna för ett tryggt, balanserat och givande uppkopplat liv?

För att lyssna in och lyfta ungas röster och tankar i frågor som rör det uppkopplade livet har Fryshuset genom verksamheten Ungdomar.se ingått ett samarbete med Samsung och initiativet Well Connected. Syftet med Samsung Well Connected är att verka för en hälsosam och hållbar teknikanvändning genom att öka kunskap och medvetenhet samt bidra med rekommendationer till verktyg och lösningar. Som ett första steg i processen att ta in ungas röster har vi genomfört en undersökning på Ungdomar.se.

Syftet med rapporten är att ge unga en möjlighet att göra sina röster hörda och ge en bild av hur de ser på sitt uppkopplade liv och lyfta olika aspekter. Denna undersökning kommer att ligga till grund för en rad aktiviteter som kommer att hållas med unga där de får möjlighet att diskutera de här frågorna samt identifiera förslag på förbättringar.

”Digitaliseringen innebär stora möjligheter för samhället och oss som individer. Unga är medvetna om sin teknikanvändning och sitt uppkopplade liv och det är frågor som engagerar. Samsung vill lyfta frågan om hälsosamt teknikanvändande och vår förhoppning är att Mitt uppkopplade liv kan vara ett bidrag och vägledning hur vi tillsammans skapar ett hållbart, hälsosamt och uppkopplat samhälle” säger Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnerships Manager på Samsung.

Undersökningen består av 22 frågor. De svarande är mellan 13 och 25 år och kommer från hela Sverige. Totalt svarade 1073 unga på våra frågor.

Relaterade artiklar