Samsung och Fryshusets rapport ”Mitt uppkopplade liv 2020” är här!

Samsung har tillsammans med Fryshuset lanserat rapporten ”Mitt uppkopplade liv” för andra året i rad. Rapporten syftar till att höja ungas röster om deras uppkopplade liv i en teknikdriven värld. Den lyfter fram ungas perspektiv på vad som är bäst respektive sämst med tiden online, samt påverkan tiden har på deras liv och vad som behövs för att skapa förbättring.

”Rapporten kommer med många spännande insikter om ungas syn på det uppkopplade livet. Ta bara det att Gen Z spenderar minst fem timmar uppkopplade varje dag eller att 8 av 10 anser att de själva bär ansvaret för att förändra det uppkopplade livet. De unga är experterna som vill skapa förändring, och därför vill vi lyssna på just dem. Vi hoppas kunna engagera och involvera, för att på så vis tillsammans se till att våra uppkopplade liv sätter hälsa och välmående i fokus.”

- Alexander Grimsen, Corporate Citizenship Lead på Samsung Electronics Nordic


Rapporten bygger på en undersökning som görs för andra året i rad och är del av ett större samarbete mellan Fryshusverksamheten Ungdomar.se och Samsung inom initiativet Well Connected . Well Connected är Samsungs bidrag till en långsiktig samhällsutveckling för ett hållbart, hälsosamt och intelligent uppkopplat liv i Norden. Ungdomar.se är en ungdomsdriven community som sedan år 2000 fungerat som en trygg digital plats för unga mellan 13-25. Webbsidan har ca 30 000 unika besökare i veckan.
Undersökningen består av 22 frågor. De svarande är mellan 13 och 25 år och kommer från hela Sverige. Totalt svarade 821 unga på våra frågor.

Ta del av rapporten ”Mitt uppkopplade liv” här!

Läs mer om hur Samsung arbetar för ett hälsosamt uppkopplat liv: Well Connected

Lyssna på vår podcast Mitt uppkopplade liv här!

Fryshuset
Stiftelsen Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Här har unga möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösnings-inriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset finns idag med egna mötesplatser i Stockholm, Skärholmen, Husby, Göteborg, Kalmar län, Malmö, Borlänge och Danmark och är representerade över hela Sverige via Fryshusandan och Ungdomar.se.

Ungdomar.se
Ungdomar.se är en av Sveriges största digitala plattformar för unga med cirka 40 000 unika besökare i veckan. Sedan år 2000 har Ungdomar.se varit en trygg mötesplats där unga kan diskutera med varandra, göra sina röster hörda och få stöd i vardagen. Hos Ungdomar.se är alla välkomna oavsett vem de är. Ungdomar.se är en del av Fryshuset.