VID KÖP AV SAMSUNG GALAXY S20 4G FÅR DU MÖJLIGHET ATT KÖPA VITA GALAXY BUDS+ FÖR 199SEK (värde cirka 1890SEK)

Gäller vid köp av Samsung Galaxy S20 4G (rek. cirkapris 9990 SEK) i Norden (för mobiler som har aktiverats i Norden). Erbjudandet gäller köp gjorda från 1a juni fram till 14e juni och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Följ nedan steg för att få Din kampanjkod för att köpa vita Galaxy Buds+ för 199SEK
1. Registrera ett Samsung Account* senast den 21e juni 2020
2. Öppna Samsung Members-appen och gå till ”Förmåner” för att hämta ut din kampanjkod. Notera att det kan ta upp till fem (5) arbetsdagar innan erbjudandet syns i appen.
3. Gå till https://www.samsung.com/se/wearables/galaxy-buds-plus-r175/SM-R175NZWANEE/ och lägg Dina vita Galaxy Buds+ (SM-R175NZWANEE) i varukorgen
4. Lägg till Din kampanjkod** i kassan för att köpa Galaxy Buds+ för 199SEK (värde cirka 1890 SEK)

*Registrera ett Samsung Account genom att gå till ”Inställningar” → ”Konton och säkerhetskop.” → ”Konton” → ”Lägg till konto”

**Kampanjkod gäller till och med den 21 juni 2020. Endast leverans inom Norden och erbjudandet gäller under angiven kampanjperiod.

Denna Kampanj omfattar inte produkter som köps från auktionswebbplatser eller genom privat återförsäljning utan endast utvalda återförsäljare.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning tar Samsung bort all personrelaterad data vid ordinarie kampanjperiods slut. Således går det inte att efterregistrera några beställningar när registreringsperioden tagit slut.

Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden. Det är enbart möjligt att använda erbjudandet en (1) gång per giltig enhet som uppfyller kampanjkraven.
Personuppgifter kommer att behandlas i samband med deltagande av kampanjen. Mer information om detta finns i Samsungs eStore Privacy Policy, som är tillgänglig här: https://www.samsung.com/se/estore/privacy-policy.

ALLMÄNNA VILLKOR

Deltagarna godkänner och åtar sig att följa dessa villkor. All information eller anvisningar publicerade om kampanjen i Samsung Members utgör när så är tillämpligt en del av Villkoren.

1. Promotor är Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE - 164 40 Kista, Sverige (”Promotor ” eller "Samsung ”).

2. Denna Kampanj omfattar inte produkter som köps från auktionswebbplatser eller genom privat återförsäljning utan endast utvalda återförsäljare.

3. Alla fullständigt ifyllda anspråk (måste vara oss tillhanda senast på ovan nämnda slutdatum. Anspråk inkomna efter detta datum anses inte berättigade. Ofullständigt ifyllda anspråk (d.v.s. i fall då inte all information som krävs enligt anvisningarna har skickats in) och skadade anspråk betraktas som ogiltiga. Deltagaren kommer att informeras via registreringssidan, e-brev eller telefon om anspråket är ofullständigt eller ogiltig. Promotorn ansvarar inte för förluster, fördröjningar eller korrupta data som uppstår i samband med kommunikation eller överföring av anspråket.

4. Samsung förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera anspråk som Promotorn inte anser uppfylla dessa villkor. Samsung har vid behov rätt att vidta rimliga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga anspråk inklusive, utan begränsningar, att begära ytterligare verifiering avseende identitet och andra relevanta uppgifter gällande en deltagare.

5. För Kampanjen gäller svensk lag. Tvist i anledning av tillämpningen av dessa Villkor prövas av allmän domstol. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se. Europeiska kommissionen tillhandahåller även en plattform för tvistlösning online, särskilt avsett för konsument bosatt i ett annat EU-land, enligt följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr

6. Samsung ansvarar ej för avbrott i kampanjen på grund av force majeure eller andra faktorer som ligger utom Samsungs kontroll.

7. Samsung förbehåller sig rätten att, inom rimliga gränser och i enlighet med gällande lagstiftning och gällande praxis, ändra Villkoren för kampanjen. Sådana ändringar kommer att meddelas till dig och du har rätt att motsätta dig ändringar som är till nackdel för dig jämfört med villkoren du redan har accepterat.

Integritet och dataskydd

8. För att utnyttja erbjudandet behöver du lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i https://www.samsung.com/se/estore/privacy-policy. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung i syfte att administrera kampanjen. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande dataskyddslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att (i) få information om vår behandling av dina personuppgifter och om vilka personuppgifter om dig som Samsung behandlar, (ii) få felaktiga personuppgifter rättade, (iii) invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt (iv) begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Du har också rätt att (v) när som helst återkalla ditt samtycke när du har gett det. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com . Du kan skicka in ett klagomål till relevant myndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lagstiftning. Kontaktinformation till alla EU-myndigheter hittar du