"Vår innovation ska bidra positivt till samhället"

Av Samsung Nordic 12.02.2018

elin-wallberg

Tillsammans med sitt team på Samsung initierar Elin Wallberg projekt som för samhället framåt.

Avdelningen Corporate Citizenship & Partnerships på Samsung har sin utgångspunkt i de samhällsutmaningar som vi står inför här i Norden. Här tittar man på hur Samsung kan bidra till samhället med hjälp av sin innovationskraft och kunskap inom teknologi.


– Vi arbetar med komplexa och utmanande frågor som ingen aktör kan lösa själv. Tillsammans med frivilligorganisationer, universitet, startups och olika affärspartners försöker vi komma på nya, bättre och mer hållbara lösningar för de nordiska länderna, förklarar Elin Wallberg som är ansvarig för Corporate Citizenship & Partnerships.

Elin berättar att de bland annat arbetar med ett projekt som heter ”Det digitala lärandets möjligheter” där fem högstadieskolor runt om i Sverige deltar. Tillsammans tittar man på hur de lärmiljöerna kan se ut när man integrerar digitala verktyg och läromedel samt kompetensstöd.

– Vi samarbetar med ett forskarteam som tittar på vad som händer i klassrummet och hur projektet påverkar lärarna och elevernas motivation. På så sätt samlar vi kunskap som kan hjälpa andra med att införa digitaliseringen i undervisningen, säger hon och fortsätter:


– Ett annat projekt är med organisationen ”Underbara ADHD” där vi byggde något som kallas för “ADHD-lådan” som är en digital lösning som ger användaren en upplevelse av hur det är att leva med ADHD.


Innan Elin kom till Samsung för drygt tre år sedan hade hon arbetat i över tio år med hur mobila teknologier kan bidra till att stärka mänskliga rättigheter. Det som lockade henne till Samsung var möjligheten att vara del av ett ledande företag som driver innovation både globalt och lokalt.


– Eftersom Samsung är ett av världens största teknologiföretag såg jag det som en unik möjlighet att bidra till att digitaliseringen kommer hela samhället till nytta på bästa sätt. När jag började var jag den enda som jobbade med de här frågorna och nu är vi ett team på fyra personer som jag leder, vilket visar att det här är en allt mer prioriterad fråga inom bolaget.