Digital transformation kräver nya samarbeten - Samsung satsar på startups i Norden

Av Samsung Nordic 22.09.2016

Digital transformation kräver nya samarbeten - Samsung satsar på startups i Norden

Samsung anser att teknologi har stor potential att förbättra människors liv och vardag. Det kan vara en positiv kraft i världen.

Samsung vill försäkra oss om att vi gör vår del för att hjälpa till att lösa de utmaningar samhället står inför. Vi vet att vår roll i samhället sträcker sig utöver våra produkter och vi behöver fokusera på innovation, vara öppna för nya tankar och snabba på att implementera idéer för att hitta nya lösningar. Vi är däremot ödmjuka inför att Samsung inte själva kan lösa allt, men tillsammans med andra kommer vi förhoppningsvis fram till bättre lösningar.

Ett exempel är våra samarbeten med unga entreprenörer och startups där vi försöker hitta nya lösningar inom hälso- och friskvården. I Norden har Samsung inlett ett samarbete med Vertical som hjälper startups som har nya idéer inom hälsosektorn. Två gånger om året väljs upp till 15 startups ut som får stöd med allt från affärsplaner till coaching. Samsung, är med som mentor och partner till entreprenörsteamen. Det handlar om att bidra med allt ifrån affärsexpertis, och kunskap till tekniska lösningar och produkter för att utveckla idéerna.

Men, varför är startups inom hälso- och sjukvården viktiga för Samsung?

Elin Wallberg, Corporate Citizenship Officer förklarar: "Hälso- och friskvårdssektorn i Norden står inför stora utmaningar i och med en åldrande befolkning och den pågående digitaliseringen. Det behövs nya innovationer och lösningar som ofta bygger på digital teknik. Samsung vill bidra till den utvecklingen."

ARTIKLAR

Innovation, Blogg, Samsung, Sverige

Ungdomarna som vill förändra världen