Varför jobbar Samsung med social innovation?

Av Samsung Nordic 11.09.2017

Varför jobbar Samsung med social innovation?

Inom några år beräknas det så kallade ”Internet of Things” bestå av 21 miljarder uppkopplade produkter* i världen. 2017 uppskattas europeiska företag investera 935 miljoner dollar i deep-tech, vilket omfattar framtidsteknologier så som artificiell intelligens, röstigenkänning och visuell teknik. Det betyder en ökning med 223 procent på bara fem år**. Teknik får en allt mer betydande roll i hur vi lever våra liv vilket ger utrymme för nya innovationer, förändrade vanor och beteenden samtidigt som den snabba omställningen ställer nya krav på samhället.

Elin Wallberg är ansvarig för avdelningen Corporate Citizenship and Partnerships på Samsung där hon driver företagets nordiska satsningar och samarbeten inom just samhällsutveckling och välfärdsteknologier, det som kallas social innovation eller impact tech:

• 98 % av svenskarna har en mobiltelefon. 81 % av dessa är smartphones 1

• Svenskarna ägnar i genomsnitt 24 timmar i veckan åt internet, en femtedel av sin vakna tid 2

• Tre av fyra 2-åringar använder internet 3

– Samhället står inför stora utmaningar och barriärer inom exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård och hållbarhet som ingen kan lösa ensam. Där spelar digitaliseringen en avgörande roll och vi tror att det är genom samarbeten som vi hittar de bästa gemensamma lösningarna. Som ett av världens största och ledande teknikföretag är det en självklarhet för oss att finnas med i dessa sammanhang där innovationer skapas och testas, och där nya affärsidéer och lösningar växer fram.

Samsung arbetar med innovation över hela världen och inom flera områden. Det handlar om allt från att utveckla ny teknik inom Virtual Reality, VR, till att ta fram smarta kylskåp som kan bidra till att minska matsvinnet. Målet för Samsung Corporate Citizenship är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det innebär bland annat att sätta dessa tekniska innovationer i nya samhällsförbättrande kontexter.

I Norden arbetar Samsung på området genom en mängd projekt. I forskningsprojektet Det digitala lärandets möjligheter undersöks till exempel hur framtidens lärmiljö kan se ut. Ingen har idag svaret på hur detta ska genomföras, vilket Samsung vill vara med och utforska. En annan samhällsutmaning är den allt större andelen äldre av befolkningen i Norden och världen4. Behovet av nya lösningar i hälso- och sjukvården ligger till grund för ett samarbete med acceleratorn Vertical i Finland och deras startup Bryom. De utvecklar en mjukvarulösning till Samsungs wearables som kan hjälpa äldre att leva ett mer hälsosamt och aktivt liv, genom att bland annat förebygga fallskador.

Samsungs roll och uppdrag sträcker sig alltså längre än till produkter och tjänster. Genom att dela vår expertis och att samarbeta med organisationer och företag som också är innovationsdrivna är målet att göra teknik till en positiv förändringskraft. På Samsung handlar social innovation om just det. Att hitta nya lösningar för att bryta barriärer, föra människor närmare varandra och bidra till samhällsutvecklingen.

Här på Innovationsbloggen kommer du att kunna ta del av de projekt och partnerskap som bedrivs inom området – som på många sätt kommer att ligga till grund för framtidens samhällsutveckling.
[*] http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
[**] https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-30/-deep-technology-dominates-plateauing-european-venture-capital
[1] http://www.soi2016.se/allmant-om-internetutvecklingen/tillgang-till-internet/
[2] http://www.soi2016.se/allmant-om-internetutvecklingen/tillgang-till-internet/
[3] http://www.soi2016.se/sammanfattning/
[4] https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/