ASAP – Unikt program rustar studenter för att rädda världen

ASAP

Idag öppnar ansökan för ASAP, en helt ny typ av acceleratorprogram för studenter. Syftet är att bidra till ökad hållbarhetskompetens. Därför har Miljömärkning Sverige (Svanen) och Sustainergies startat ASAP: A Sustainability Acceleration Project tillsammans med Scania, Nordea och Samsung.

Tre av fyra studenter anser att det är viktigt att utveckla hållbarhetskompetens under studietiden. Mer än hälften vill arbeta för hållbar utveckling efter studierna (Sustainergies undersökning 2017) . men idag är hållbarhet inte tillräckligt integrerat i utbildningar för att möta det kompetensbehov som finns. Tre fjärdedelar av landets universitet och högskolor måste utveckla sina processer med att främja en hållbar utveckling enligt UKÄ:s granskning (2017:12). Ökad hållbarhetskompetens är oumbärligt för att nå de Globala målen för en hållbar och rättvis framtid i Agenda 2030. För att nå dessa mål kommer det att krävas ett brett engagemang och ökad samverkan med näringslivet.

– Det är bråttom om vi ska nå FN:s Globala mål och vi ser hur efterfrågan på medarbetare med kompetens inom hållbarhetsfrågor växer hos samtliga sektorer i samhället. Med ASAP vill vi ge vårt bidrag. Svanenmärket har väglett konsumenter i snart trettio år och vi har bred erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt med hållbarhetsfrågor och samarbeta med olika branscher. Hållbarhet är en lagsport, säger Sara Bergman, hållbarhets- och kriteriechef på Miljömärkning Sverige.

Som huvudpartners i ASAP finns tre företag med kompetens och verktyg för en hållbar utveckling: Samsung, Scania och Nordea.
– Digitaliseringen innebär stora möjligheter att accelerera hållbar utveckling. Genom samarbetet med ASAP hoppas vi på Samsung kunna få möta, motivera och inspireras av framtidens ledare och undersöka hur vi tillsammans kan driva innovation och använda nya teknologier för de utmaningar samhället står inför, säger Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnerships Manager, Samsung.

Läs mer och ansök på www.asap2030.com

Fakta om ASAP:

3 september inleder ASAP en bred kampanj för att inspirera och bjuda in studenter från hela Sverige till projektet. Sista ansökan är 7 oktober. 50 utvalda studenter får sedan delta under en intensiv utbildningsvecka i november med fördjupningar, diskussioner och praktiska övningar med varje partnerföretag. Slutmomentet är en tävling för att tillämpa alla lärdomar och bidra till lösningar som kan öka takten på arbetet för att nå de Globala målen i Agenda 2030.