Hållbarhetsrapporten 2017 - Vårt bidrag till en hållbar framtid

Av Samsung Nordic 30.05.2017

sustainability

Stora företag som Samsung förväntas, precis som alla andra samhällsaktörer, att ta ansvar för den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten.

Förväntningarna på att Samsung ska bidra till ökad hållbarhet växer ständigt från kunder, konsumenter och medarbetare. Hållbarhetsarbetet pågår hela tiden och är viktigare än någonsin.

Därför vill Samsung på ett öppet sätt berätta och redovisa hur vårt hållbarhetsarbete ser ut i Norden. Det görs genom en årlighållbarhetsrapport. 2017 har vi fokuserat på:

Cirkulär ekonomi
I en cirkulär ekonomi tas resurser tillvara genom fokus på design av produkter med lång livslängd och genom att underlätta reparation, återanvändning och återvinning. Samsung vill underlätta övergången till en cirkulär ekonomi och därför lanserade vi under 2017 Samsung Trade In, ett inbytesprogram där vi erbjuder kunder att på ett enkelt sätt få betalt för sin gamla telefon. En av våra partners tar sedan hand om telefonen och den återanvänds eller återvinns.

Ökad social hållbarhet
För att bidra till den sociala hållbarheten i Norden driver Samsung ett antal projekt tillsammans med olika samarbetspartners. Exempelvis bedriver vi ett forskningsprojekt för digitalt lärande och har startat ett utbildningslabb för innovation.

Mångfald och ökad kunskap om hållbarhetsfrågor inom företaget
Ökad mångfald inom företaget är ett viktigt område som fortsätter att vara i fokus. Alla som jobbar hos Samsung i Norden har under 2017 fått utbildning i frågor som rör personlig integritet och dataskydd. Vi ständigt strävar efter att öka kunskap om hållbarhetsfrågor hos våra anställda.

Läs Samsungs nordiska hållbarhetsrapport på svenska här
Read Samsung's Nordic sustainability report in English here
Läs Samsungs globala hållbarhetsrapport här