Svanen certifierar Samsungs hotell-TV

Av Samsung Nordic 25.09.2016

Svanen certifierar Samsungs hotell-TV

Svanen är den första miljömärkningen i världen med att begränsa utsläppet av växthusgaser vid tillverkningen av TV-apparater och datorer.

Det handlar om gaserna Nitrogen trifluoride (NF3) och Sulfur hexafluoride (SF6) som uppkommer vid tillverkning av skärmar. De flesta hotell-TV-modeller Samsung säljer idag på den skandinaviska marknaden är nu miljömärkta med Svanen.

Svanenmärkningen grundades 1989, och är en officiell miljömärkning i de nordiska länderna. 91% av konsumenterna i de nordiska länderna känner igen Svanenmärket och förknippar det med bra miljöval. Läs mer om Svanen här .

eco_Svanen_Samsung.jpg

För att få certifiering kräver Svanen bland annat att en hotell-TV är fri från kvicksilver, har låg energiförbrukning och inte innehåller ett antal flamskyddsmedel.
Ove Jansson arbetar som Product Manager, med ansvar för elektroniska produkter på Svanen, och är expert på miljömärkningar. Han förklarar mer om vad som krävs för att få en Svanenmärkning.

Vilka är de huvudsakliga miljöhänsyn ni förväntar er av ett företag när ni Svanenmärker en TV?

OJ: Företaget måste ge oss information om vilket flamskyddsmedel som använts samt testvärden på energiförbrukning. Utifrån det kan vi säkerställa att TV-apparaten klarar våra krav, och är en av de bästa på marknaden ur miljö- och hälsosynpunkt. Dessutom måste tillverkaren vara beredd på en inspektion.

Ove-Jansson-Svanen-Hotell-TV.jpg

Du besökte en Samsungfabrik i Sydkorea, vad ville du se där?

OJ: När det gäller hotell-TV har vi nya regler för hur mycket växthusgaser som får släppas ut vid tillverkningen av LCD-skärmen. Så vi kontrollerade reduceringssystemet, och jag går igenom alla uppgifter som presenterats och kontrollerar att de stämmer. Det var även viktigt att få träffa utvecklingsavdelningen i Sydkorea för att informera om våra krav och Svanenmärkets status i Norden.

Hur kan man veta vilka produkter som har en mindre miljöpåverkan än andra?

OJ: Kraven är tuffa och går längre än lagstiftning, till exempel när det gäller flamskyddsmedel. Efter några år måste licensen förnyas och företaget får ansöka igen. Och eftersom kraven skärps allt eftersom, så krävs det att företagen hela tiden blir bättre. Det gör att konsumenterna alltid kan lita på att en Svanenmärkt hotell-TV är ett bra val för både människa och miljö. Och det är därför Svanen är ett praktiskt verktyg för företag som vill göra sina produkter mer hållbara.

ARTIKLAR

Hållbarhetsrapporten 2017 - Vårt bidrag till en hållbar framtid

Hållbarhetsrapporten 2017 - Vårt bidrag till en hållbar framtid

Stora företag som Samsung förväntas, precis som alla andra samhällsaktörer, att ta ansvar för den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten.