Innovation som bryter barriärer

Samsung jobbar med social innovation och teknologi som ett verktyg för att bryta barriärer och bidra till en positiv samhällsutveckling...

Innovation
Breaking Barriers

Breaking Barriers – Hur kan vi öka ungas inflytande i en digital värld?

Samsung försöker ständigt hitta nya innovativa sätt att bidra till en positiv samhällsutveckling. Under våren har vi initierat ett projekt tillsammans med forskningsinstitutet RISE Interactive där vi undersöker hur digitala...
Ny teknik gör det möjligt för fler att läsa

Ny teknik gör det möjligt för fler att läsa

Tack vare moderna hjälpmedel som till exempel uppläsningsfunktion i telefoner, kan synskadade idag läsa tidningar och hålla kontakten med vänner i till exempel sociala medier. Men för många representerar den traditionella punktskriften något större...
Ny teknik gör det möjligt för fler att läsa
Tack alla som har röstat!

Tack alla som har röstat!

Nu är omröstningen avslutad och vi är glada över att så många har deltagit och engagerat sig. I slutet av sommaren kommer vi att presentera vilka av de nominerade organisationerna som får utse en fackelbärare till den olympiska fackelstafetten...