Cirkulära affärsmodeller ger nya möjligheter

De senaste åren har miljömedvetenheten slagit igenom på bred front, vilket föder nytt hopp om att vi kan hitta ett hållbarare sätt att leva. Det märks även i den globala ekonomin där omställningen...

 Cirkulära affärsmodeller ger nya möjligheter