Hur du gör om kontrollpanelen på din ugn inte fungerar som den ska

Det finns flera olika orsaker till att kontrollpanelen på din ugn inte fungerar som den ska. Läs igenom orsakerna och lösningarna nedan.

  • Kontrollera att panelen inte är låst (Barnlås).

- Kontrollåsets utseende varierar beroende på modell. Vanligtvis indikeras det med en låsikon, kod L (eller Lock) eller båda.

L.

- För att inaktivera barnlåset håller du barnlås-knappen intryckt i 3 sekunder.

 Upplåsningsmetoden kan skilja sig åt beroende på modell.

Lås-ikon längst ner till höger på kontrollpanelen.
  • Tillgängliga funktioner finns på panelen.

- Några modeller lyser endast upp de knappar som är tillgängliga alternativ för vald funktion. De knappar som inte lyser, är avaktiverade, och det alternativet går därför inte att välja.

Den vanligaste orsaken till att knappen som du vill aktivera inte fungerar.

1) Om en avdelare är insatt kommer inte Pyrolytisk rengöring, köttsond och andra funktioner fungera.

2) Dual Cooking fungerar endast om en avdelare sätts in. Tillgängliga funktionerna beror på val av utrymmet (Enkel, Övre eller Undre).

3) Köttsondfunktionen fungerar endast när sonden är insatt i ugnen. (Andra inställningar, t.ex. pyrolytisk rengöring, inaktiveras när sonden är insatt.)

4) Om displayen visar "----" kontrollerar du temperaturinställningen enligt tillagningsläget igen.

 

  • Kontrollera om det finns något främmande föremål som fastnat mellan knapparna.

- Rengör och försök igen.

 

  • Om det rör sig om en touchmodell, kontrollera att panelen inte är blöt.

- Torka av försök igen.

 

  • Kontrollera om koden C-d0 uppkommit.

- C-d0-koden uppstår när en knapp trycks in och hålls intryckt under en viss tid.

- Rengör knapparna och se till att det inte finns något vatten på/omkring dem. Stäng sedan av ugnen och försök igen. 

Obs:

  • Om panelen fortfarande inte fungerar efter att ha undersökt ovanstående lösningar, stäng av ugnen, vänta 30 sekunder och sätt sedan på den igen.
  • Om problemen kvarstår, kontakta Samsungs support.

Tack för din feedback