Luckan på min tvättmaskin går inte att öppna, vad gör jag?

Skulle luckan på maskinen inte gå upp och en nyckel lyser på displayen rekommenderar vi att du prövar nedanstående tips:

 

Töm vattnet ur maskinen genom att öppna nödtömningsluckan längst ner på maskinen i höger hörn. Se till att ha en hink redo så att inte vattnet hamnar på golvet. I samband med detta kan du även ta ur filtret som finns bredvid nödtömningslangen.

Dra ur strömkabeln i minst trettio minuter och pröva sedan på nytt.

 

Kvarstår problemet rekommenderar vi att du ringer in till vår support på 0771-7267864.

Tack för din feedback