Vilka potentiella ljud kan min kyl/frys från Samsung göra?

Enligt de nya europeiska miljöbestämmelserna måste tillverkare av alla typer av kylprodukter ersätta gamla miljöskadliga köldmedier, allmänt kända som ”Freon”.

Numera används isobutan som köldmedium. Det är miljövänligt men kräver högre tryck inom kylsystemet, vilket påverkar produktens naturliga ljudnivå. Vi hjälper dig att identifiera och skilja på normala ljud och onormala ljud.

Läs om ljuden som anses vara ”normala” nedan:

Gurglande, kokande, bubblande eller droppande ljud

Ljudet kan höras flera gånger om dagen när systemet är igång. Det orsakas av flödet av köldmedium genom systemet när det omvandlas från gas till vätska. Dessa ljud är vanligt förekommande i nya produkter.

Följande ljud anses vara normala: Gurglande Följande ljud anses vara normala: Gurglande
Fläktljud

Produkter med automatisk avfrostningsfunktion är utrustade med fläktar som cirkulerar den kalla luften cirkulerar inuti enheten. Ljudet från dessa fläktar kan eventuellt höras. Vissa modeller har även en kompressor utrustad med fläkt.

Följande ljud anses vara normala: Fläktljud Följande ljud anses vara normala: Fläktljud
Knakande ljud

Produkter med automatisk avfrostningsfunktion är utrustade med värmeelement för att möjliggöra avfrostning. Knakande ljud kan höras på grund av materialets expansion eller fallande is som lossnar under upptining. Detta är normalt för denna typ av produkt.

Följande ljud anses vara normala: Knakande ljud Följande ljud anses vara normala: Knakande ljud
Klickande ljud

Ett klickande ljud kan höras när kompressorn startar och stoppar. Detta ljud kommer från startaggregatet och är normalt för modeller med AC-kompressor. Modeller med inverterkompressor har inte startreläer.

Följande ljud anses vara normala: Klickande ljud Följande ljud anses vara normala: Klickande ljud
Vibrationsljud

Kylskåpet innehåller rör som vibrerar något när köldmediet pumpas in i systemet. Dessa rör får inte blockeras eller ligga emot andra rör eller kablar. Det är även möjligt att hyllor, lådor och andra föremål inuti kylskåpet vibrerar när kylskåpet är igång.

Så kan du förhindra att ljud uppstår:

1 Flytta kylskåpet eller kontrollera att rören inte ligger emot varandra eller väggen.
2 Placera kylskåpet upprätt så att det inte vidrör något.
3 Justera fötterna.
4 Ta ut maten och sätt tillbaka den på hyllorna.
5 Kontrollera att behållarna i kylskåpet inte ligger emot varandra.
Följande ljud anses vara normala: Vibrationsljud Följande ljud anses vara normala: Vibrationsljud
Kompressorsurr

Ljudet från kompressorn orsakas av elmotorn som driver den mekaniska pumpen. Ljudet hörs varje gång kompressorn går igång.

Hur ofta kompressorn går igång beror på följande:

1 Temperaturinställningen.
2 Hur ofta dörren öppnas och stängs.
3 Rumstemperaturen.
4 Ventilationen runt produkten.
5 Mängden varm mat och/eller mängden mat i skåpet.
Följande ljud anses vara normala: Kompressorsurr Följande ljud anses vara normala: Kompressorsurr

Om en av våra tekniker redan har kontrollerat kylskåpet avseende ljud och inte kan identifiera något fel kan du vara säker på att din produkt är i gott skick.

Observera: Om produkten inte har några tekniska problem måste du betala den avtalade avgiften för servicebesöket.

Tack för din feedback