Vilka potentiella ljud kan min kyl/frys från Samsung göra?

Enligt de nya europeiska miljöbestämmelserna måste tillverkare av alla typer av kylprodukter ersätta gamla miljöskadliga köldmedier, allmänt kända som ”Freon”.

 

Numera används isobutan som köldmedium. Det är miljövänligt men kräver högre tryck inom kylsystemet, vilket påverkar produktens naturliga ljudnivå. Vi hjälper dig att identifiera och skilja på normala ljud och onormala ljud.

 

Läs om ljuden som anses vara ”normala” nedan:

Gurglande, kokande, bubblande eller droppande ljudKlicka för att Expandera

Ljudet kan höras flera gånger om dagen när systemet är igång. Det orsakas av flödet av köldmedium genom systemet när det omvandlas från gas till vätska. Dessa ljud är vanligt förekommande i nya produkter.

Video Alternative Text
FläktljudKlicka för att Expandera

Produkter med automatisk avfrostningsfunktion är utrustade med fläktar som cirkulerar den kalla luften cirkulerar inuti enheten. Ljudet från dessa fläktar kan eventuellt höras. Vissa modeller har även en kompressor utrustad med fläkt.

Video Alternative Text
Knakande ljudKlicka för att Expandera

Produkter med automatisk avfrostningsfunktion är utrustade med värmeelement för att möjliggöra avfrostning. Knakande ljud kan höras på grund av materialets expansion eller fallande is som lossnar under upptining. Detta är normalt för denna typ av produkt.

Video Alternative Text
Klickande ljudKlicka för att Expandera

Ett klickande ljud kan höras när kompressorn startar och stoppar. Detta ljud kommer från startaggregatet och är normalt för modeller med AC-kompressor. Modeller med inverterkompressor har inte startreläer.

Video Alternative Text
VibrationsljudKlicka för att Expandera

Kylskåpet innehåller rör som vibrerar något när köldmediet pumpas in i systemet. Dessa rör får inte blockeras eller ligga emot andra rör eller kablar. Det är även möjligt att hyllor, lådor och andra föremål inuti kylskåpet vibrerar när kylskåpet är igång.

Så kan du förhindra att ljud uppstår:

1 Flytta kylskåpet eller kontrollera att rören inte ligger emot varandra eller väggen.
2 Placera kylskåpet upprätt så att det inte vidrör något.
3 Justera fötterna.
4 Ta ut maten och sätt tillbaka den på hyllorna.
5 Kontrollera att behållarna i kylskåpet inte ligger emot varandra.
Video Alternative Text
KompressorsurrKlicka för att Expandera

Ljudet från kompressorn orsakas av elmotorn som driver den mekaniska pumpen. Ljudet hörs varje gång kompressorn går igång.

Hur ofta kompressorn går igång beror på följande:

1 Temperaturinställningen.
2 Hur ofta dörren öppnas och stängs.
3 Rumstemperaturen.
4 Ventilationen runt produkten.
5 Mängden varm mat och/eller mängden mat i skåpet.
Video Alternative Text

Om en av våra tekniker redan har kontrollerat kylskåpet avseende ljud och inte kan identifiera något fel kan du vara säker på att din produkt är i gott skick.

Observera: Om produkten inte har några tekniska problem måste du betala den avtalade avgiften för servicebesöket.

Tack för din feedback

Hittar du inte det du letar efter? Vi är här för att hjälpa till.

Online

Chatta Med Oss

Måndag till Fredag | 8-18.30
Lördag | 10-14.30

Ring

0771-726786General Support

Måndag till fredag | 08:00 till 19:00 och lördagar 10:00 till 15:00Vänligen notera att du i de fall du önskar boka en service behöver du kunna uppge Serienummer och modellkod. Utan detta kan vi inte lägga en service förfrågan.

0771-403020Kampanjsupport

Måndag till fredag | 08:00 till 19:00 och lördagar 10:00 till 15:00

Har du frågor om pågående kampanjer, vänligen besök
Kampanjsidan .

B2B support

Besök supportsidorna för företag .
Måndag till fredag | 08:00 till 17:00

0771-40 10 44Samsung Shop

Måndag till fredag | 08:00 till 19:00 och lördagar 10:00 till 15:00

* För skrivarrelaterade förfrågningar besök HP webbplats .

Personlig support

Samsung support centers

Ta reda på mer om hur du kan få personlig hjälp.

Fjärrsupport

Utnyttja fördelarna med Fjärrsupport för TV, mobiltelefoner och tablets.

Kontakta Oss