Enheten verkar bli het upp när man laddar batteriet. Är det fel på min enhet?

Under laddning kan enheten och laddaren bli heta. Vid trådlös laddning eller snabbladdning kan enheten kännas hetare vid beröring. Detta påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda och ligger inom enhetens normala driftsområde. Om batteriet blir alltför hett kan laddaren sluta ladda.

※ Tips för batteriladdning och försiktighetsåtgärder: Vid användning av smartphone-produkter, var vänlig uppmärksamma följande punkter för säker användning.
• Placera inte främmande material, t.ex. metallobjekt, magneter och kort med magnetremsa mellan enheten och den trådlösa laddaren när du laddar trådlöst. Lägg i synnerhet inte kort som RFID-kort, kreditkort, nyckelkort mellan enheten och baksidan. Enheten kanske inte laddas ordentligt eller kan överhettas vilket kan skada den.
• Använd endast laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Laddningsrelaterade produkter har en direkt inverkan på användarens säkerhet, så var försiktig när du väljer produkt. Ej godkända laddare, inklusive billaddare och kablar, kan orsaka prestandaproblem och funktionsfel eller skada enheten, vilket inte omfattas av garantin.
• Användning av produkter som inte är Samsung-godkända (ex: trådlös laddare, USB-kablar, billaddare, Micro USB-kontakt, USB-nätadapter) och som inte garanteras vara kompatibla kan orsaka skador på produkten.
• Om den nedre delen av enheten överhettas kan det bero på att den anslutna USB-kabeln är skadad.
Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny Samsung-godkänd.
• Var försiktig så att inga föremål hamnar i laddningskontakten (anslutning, kontakt). Det kan orsaka överhettning på grund av korrosion eller tillfällig kortslutning av strömterminalen.
• Om du laddar enheten när multifunktionsuttaget är vått kan enheten skadas. Torka ur multifunktionsuttaget noggrant innan du laddar enheten.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback