Hur installerar jag ett minneskort i Galaxy A8/A8+ 2018?

Din enhet stödjer minneskort med kapaciteter upp till 256GB. Beroende av vem som tillverkat ditt minneskort och vilken typ kortet har kommer inte alla minnsekort vara kompatibla med din enhet.

• En del minneskort är inte fullt ut kompatibla med din enhet. Att använda ett icke kompatibelt kort kan resultera i skador på enheten eller minneskortet eller corrupt data på kortet.

• Var noga med att installera kortet med rätt sida upp.

• Enheten stödjer FAT och exFAT filsystemen för minneskort. Om du försöker installera ett kort med ett annat filesystem så kommer enheten att fråga dig om du vill formatera om kortet till. För att använda minneskortet måste det formateras.

• Vid frekvent skrivning och radering av data minskas livslängden för minneskort.

• När du sätter i ett minneskort i enheten kommer kortet att dyka upp under “SD-kort” i appen “Mina filer” på telefonen.

 

pic 

 

1. Tryck In SIM-kortsverktygets spets i hålet i SIM-kortsluckan.
Verktyget måste stickas i rakt, annars kan skador uppkomma på din enhet.

2. Dra försiktigt ut SIM-kortsvaggan ur telefonen. När du drar ut den kommer telefonen att tappa sin uppkoppling till mobilnätet.

 

3. Placera minneskortet på plats 2 i vaggan med den guldfärgade kontakten riktad nedåt.

 

tray 

4. Tryck försiktigt fast minneskortet i vaggan så att det sitter säkert på plats.
Om kortet inte sitter bra riskerar kortet att ramla ur eller klämmas i luckan.

5. Sätt tillbaka SIM-kortsvaggan i telefonen.
• Om du sätter i SIM-kortsvaggan i telefonen när den är våt kan din enhet skadas. Se alltid till att både telefon och vagga är torra.
• Se till att vaggan sluter tätt för att undvika risken att vatten tar sig in i enheten.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback