Hur kan jag anpassa inställningarna för S Pen-fjärrkontrollen?

Ändra och ställ in appen, funktionerna eller kommandona för din S Pen-knapp för att anpassa den efter dina preferenser och behov. 

Sätta igång S Pen-fjärrkontrollen
1

Öppna Inställningar.

2

Tryck på Avancerade funktioner.

Tryck på Avancerade Funktioner från Inställningar
3

Tryck på S Pen.

4

Välj S Pen-fjärrkontroll.

5 Dra reglaget för att sätta igång fjärrkontrollen.
Menyn S Pen-fjärrkontroll

Du kan också aktivera funktionen via aviseringspanelen:

1 Öppna aviseringspanelen genom att dra nedåt från enhetens övre del.
2 Expandera alternativen i aviseringspanelen.
Dra ner aviseringspanelen
3 Dra aviseringspanelen åt vänster.
Expanderad aviseringspanel
4

Tryck på S Pen-fjärrkontroll.

Alternativet S Pen-fjärrkontroll i aviseringspanelen

Observera: Kontrollera att S Pen har tillräckligt mycket batteri för att Bluetooth-anslutningen ska kunna fungera korrekt. 

Ställ in appen så att den öppnas när du trycker in knappen
1

Öppna skärmen för att ställa in S Pen-fjärrkontrollen.

2

Tryck Håll ned pen-knappen för att.

3 Välj den app eller funktion du vill starta (t.ex. Kamera, Kalkylator, Översätt).
Välj en app i listan
Ställa in enkeltryck eller dubbeltryck
1

Öppna skärmen för att ställa in S Pen-fjärrkontroll.

2

I avsnittet Appåtgärder drar du för att aktivera de appar du vill ställa in.

3 Tryck på Ett tryck för att välja vad som ska hända när du trycker på knappen en gång.
Tryck en gång for att välja appen
4

Tryck på Dubbeltryck för att välja vad som ska hända när du dubbeltrycker på knappen.

Tryck två gånger för att välja appen

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback