Hur ökar Galaxy Watch Active mitt välmående?

Galaxy Watch Active har tagits fram för att stötta och stärka alla typer av livsstilar. Oavsett om du föredrar en avkopplande promenad i parken eller en högprestationssport följer och kontrollerar din Watch Active alla dina rörelser, i syfte att främja en hälsosam livsstil.

Samsung Health hjälper dig att hantera ditt välmående och din form. Sätt upp träningsmål och registrera och kontrollera din utveckling. När din Watch är synkroniserad med Samsung Health-appen kan du spara och hantera hälsorelaterade uppgifter och få användbar information om din hälsa varje dag.

Observera: Endast dina senast registrerade aktiviteter sparas i din klocka. Tidigare uppgifter kan visas på den smartphone som Samsung Health-appen är installerad i.

Steg och våningar

Klockan räknar antal steg du gått, hur lång sträcka du rört dig och antal våningar du tagit dig upp för.

1 Öppna “Samsung Health”.
Öppna Samsung Health
2 Dra och tryck på ”Steg” eller ”Våningar” för att visa ett diagram över registrerat antal steg eller våningar.
Tryck på Steg

Du kan också ställa in ett dagligt mål för antal steg eller våningar:

1 Dra till ”Steg” eller ”Våningar” i “Samsung Health”-appen.
2 Tryck på ”Inställningar” och sedan ”Stegmål” eller ”Våningsmål”.
Tryck på Inställningar
3 Dra upp eller ner för att ställa in målet.
Dra upp eller ner för att ställa in mål
4 Tryck på ”Klart”.
Träning

Registrera din träningsinformation och kaloriförbränning med hjälp av träningsfunktionen i Samsung Health.

1 Dra till ”Träning” i ”Samsung Health”-appen.
2 Tryck på ”Träningspass” och välj typ av aktivitet.
Välj aktivitetstyp
3 Skriv in träningsinformationen och tryck på “Start [aktivitetstyp]” för att börja kontrollera din träning.

När du drar höger eller vänster kan du få fram träningsinformation som t.ex. kaloriförbränning och aktuell hastighet.

4 Tryck på bakåt-knappen för att pausa träningen, bakåt igen för att återuppta den och ”Avsluta” för att avsluta träningen.

Observera: Det uppmätta avståndet kan skilja sig från det faktiska avståndet på grund av ojämna steg, att man går på stället eller går fram och tillbaka.

Sömn

Håller automatiskt koll på dina sovmönster.

1 Öppna “Samsung Health” och dra till “Sömn”.
2 Dra uppåt för att visa uppgifter om din sömn.
Hjärtfrekvens

Mäter och registrerar din hjärtfrekvens. Mät din hjärtfrekvens när du sitter ner och är avslappnad.

1

Öppna “Samsung Health” och dra till ikonen för hjärtfrekvens.

2 Tryck på ”Mät” för att börja mäta din hjärtfrekvens.
3 När hjärtfrekvensen har mätts trycker du på ”Tagg” för att välja status; Allmän, vilande, efter träning, sjuk, ivrig etc...
Tryck på Tagg för att välja status

Du kan också ställa in klockan till att mäta din hjärtfrekvens automatiskt vid regelbundna intervaller. När du valt ”Hjärtfrekvens” i Samsung Health-appen, dra neråt och tryck på ”Inställningar”. Välj mellan:
 

  • Alltid: Klockan mäter din hjärtfrekvens konstant, oavsett din rörelse.
  • Ofta: Klockan mäter din hjärtfrekvens regelbundet när du är avslappnad.
  • Aldrig: Klockan mäter inte din hjärtfrekvens automatiskt.
Stress

Håll koll på din stressnivå. Det finns också andningsövningar för att minska stressen.

1 Öppna “Samsung Health” och dra till “Stress”.
2 Tryck på “Mät” för att mäta din aktuella stressnivå.
Tryck på Mät

När din stressnivå har mätts finns funktionen Andas tillgänglig. Tryck på ”Andas” och ”Start” för att börja, eller anpassa följande inställningar först:
 

  • Mål: Justera antalet målcykler per minut.
  • Andas in/ut: Justera tiden för inandning och utandning.
  • Haptik: Klockan vibrerar mellan påminnelserna om inandning och utandning.
  • Ljud: Aktivera eller inaktivera ljud för andningsövningen.
     

Du kan också aktivera en automatisk stresskontroll som rekommenderar andningsövningar varje gång höga stressnivåer känns av. Följ nedanstående steg för att aktivera denna funktion:

1 Öppna “Samsung Health” och dra till “Stress”.
2 Tryck på ”Autostressinställn.” och aktivera sedan ”Alltid” genom att ställa reglaget till höger.
Aktivera Alltid genom att dra reglaget åt höger
Vatten och koffein

Registrera och håll koll på hur många glas vatten och koppar koffein du dricker.

1 Öppna “Samsung Health” och dra till “Vatten” eller ”Koffein”.
2

Tryck på plustecknet när du dricker ett glas vatten eller en kopp koffein, eller på minustecknet för att ta bort.

Tryck på plus- eller minustecknet

Du kan också ställa in ett dagligt mål för vatten eller koffein:

1 Dra till ”Vatten” eller ”Koffein” i “Samsung Health”-appen.
2 Tryck på ”Ange mål” och sedan ”Dagligt mål”.
3 Dra upp eller ner för att ställa in målet.
Dra upp eller ner för att ställa in målet
4 Tryck på ”Klart”.
5 Dra reglaget ”Dagligt mål” för att aktivera målet.
Dra Dagligt mål för att aktivera

Tack för din feedback