Hur använder jag S Pen för att ta en bild med Note9?

Tack vare S Pen behöver du inte längre rusa tillbaka in i bildfånget efter att ha ställt in kamerans timer och inte heller trycka dig in i bilden på grund av att det är för trångt. 

Tryck på S Pen-knappen för att ta en bild

S Pen kopplas till din enhet via Bluetooth och kan användas som en fjärrstyrd kamerautlösare från upp till 10 meters avstånd. 

1 Placera telefonen vid ett visst avstånd.
2 Ställ dig i bildfånget.
3 Tryck på S Pen-knappen en gång för att ta en bild.
4 Tryck på S Pen-knappen två gånger för att växla mellan den främre och den bakre kameran.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback