Pekskärmen reagerar långsamt eller felaktigt. Är det fel på min enhet?

Om du fäster ett skärmskydd eller annat tillbehör på pekskärmen kanske den inte fungerar korrekt.
Utöver detta kan du kontrollera nedanstående alternativ.
• Om du har handskar på dig, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen eller om du trycker på skärmen med skarpa föremål
eller fingertopparna kan pekskärmen fungera felaktigt.
• Pekskärmen kan fungera dåligt vid fuktiga förhållanden eller vid exponering för vatten.
• Starta om enheten för att rensa eventuella tillfälliga programvarufel.
• Kontrollera att enhetens programvara är uppdaterad till den senaste versionen.
• Om pekskärmen är repig eller skadad, besök ett Samsung Service Center.

Tack för din feedback