Trycker på hemknappen snabbt två gånger på Note 8 men kameraappen aktiveras ej. Varför?

Galaxy Note8 har fått ett nytt navigeringsfält (mjukvaruknappar). När du slår på enheten visas mjukvaruknapparna i
navigeringsfältet nedtill på skärmen. Som anpassning till detta har en ny metod att starta kameran snabbt använts.
Du kan öppna kameran genom att snabbt trycka två gånger på Power.

VIKTIGT.
Den här snabbstartfunktionen är inte tillgänglig i Indien.
När man trycker på strömbrytaren tre gånger snabbt, startas nödsamtal på de enheter som säljs i Indien.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback