Varför fungerar inte min S Pen som den ska?

Din S Pen är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig få ut det mesta av din Note9.

Om du upplever en försämring av S Pens prestanda kan det bero på specifika yttre förhållanden eller felaktig hantering.

Nedan finner du information om hur du hanterar din S Pen korrekt.

Åtgärder som görs med S Pen syns inte på skärmen

Mobilfodral och tillbehör med magnetiska delar kan påverka det elektromagnetiska fältet och orsaka funktionsfel. Det kan hända att din S Pen inte detekteras direkt eller att upplever avvikelser när du ritar eller skriver.

Ta bort eventuella fodral, skydd och mobiltillbehör och flytta sedan bort telefonen från andra enheter som kan störa magnetfältet runt din Note9.

Rita med S Pen i aktivt område

Skötsel av S Pen

Det är viktigt att hålla S Pen i gott skick. Skötseltips för S Pen:

  • Tryck inte hårt på skärmen med S Pen eftersom spetsen kan deformeras.
  • Om du använder S Pen i skarp vinkel mot skärmen kan det hända att enheten inte känner igen S Pen-åtgärderna.
  • Torka S Pen noggrant efter kontakt med vatten eller andra vätskor.

Du bör också kontrollera skicket på spetsen på din S Pen och byta ut den om den är skadad.

Byta spetsen på S Pen:

1 Ta ett stadigt tag i spetsen med en pincett och dra ut den.
Dra ut pennspetsen med pincetten
2 Sätt in en ny spets i S Pen.

Observera: För inte in den runda änden av spetsen i S Pen eller tryck in den för långt. Återanvänd inte gamla eller skadade spetsar eftersom din S Pen kan skadas. 

Sätta i den nya pennspetsen i S Pen

S Pen verkar vara frånkopplad

Om du vill ansluta en ny S Pen eller om du har återställt din S Pen, bör du vänta till dess att anslutningsprocessen har slutförts innan du tar ut din S Pen från enheten. Annars kommer processen att avbrytas.

Så ansluter du en annan S Pen eller återställer din befintliga S Pen.

S Pen går inte att dra ut som vanligt

Om din S Pen har utsatts för fukt kan du känna lite motstånd när du trycker på S Pens ände för att dra ut den.

Torka din S Pen noggrant med en torr duk eller skaka av den försiktigt innan du skjuter in den hållaren.

Tack för din feedback