Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you
Supportnyheter

Smart TV röstigenkänning

TV & AV
30 mar, 2015
Vad gör röstdata/vad används det för?· Med röstigenkänningsfunktionen kan du styra din TV med kommandon som ”kanal upp/ner” och ”höj/sänk ljudet”. På vissa Smart TV-modeller kan du även söka efter innehåll – exempelvis ”ishockeymatcher” – så att din Smart TV kan ge rekommendationer.Spelar TV:n kontinuerligt in röster eller konversationer?

· Nej. Funktionen är endast påslagen när användaren aktiverar den.

· TV:ns röstigenkänningsfunktion kan enkelt aktiveras eller inaktiveras av användaren.

· Det är enkelt att se om röstigenkänningsfunktionen är påslagen eftersom en mikrofonikon visas på skärmen.Hur vet jag om den lyssnar eller inte?

· Om TV:ns röstigenkänningsfunktion är aktiverad för ett kommando visas en mikrofonikon på skärmen.

· Om ingen ikon visas på skärmen är röstigenkänning avstängt.

Hur exakt aktiverar och inaktiverar jag röstigenkänning?

· För att kunna aktivera röstigenkänningsfunktionen måste du först godkänna sekretesspolicyn och aktivera funktionen i inställningsmenyn.

· Sedan kan du antingen säga ”Hej TV” eller trycka på röstkommandoknappen på vissa fjärrkontroller. Då visas mikrofonikonen på skärmen och vilket betyder att TV:n inväntar ditt kommando. Om inget kommando ges inom 15 sekunder stängs röstigenkänningsfunktionen automatiskt av.

Spelas min röst in på TV:n? Skickas och lagras ljudet någon annan stans?

· TV:n spelar inte in något ljud utan bearbetar kommandot för att kunna utföra det eller söka efter innehåll.Skickas mina röstkommandon till en tredje part? Lagras informationen?

· Röstdata skickas till tredje part när du gör sökningar. I det ögonblicket skickas röstdata till en server som söker efter det begärda innehållet och sedan returnerar önskat innehåll till TV:n. Om du till exempel söker efter ”ishockeymatcher” sänds motsvarande data till en extern server som sammanställer alla förekomster av ”ishockeymatcher” och sedan returnerar informationen till TV:n. Dessa data raderas strax efter att sökningen har utförts.Säljs mina röstdata till tredje part i marknadsföringssyfte?

· Röstdata säljs inte till tredje part – informationen används endast för att kunna bearbeta begäran om innehåll.Skickas min personliga information till tredje part?

· Uppgifter som namn och adress osv. skickas inte till tredje part såvida du inte aktivt uppger sådan information i själva kommandot. Om du till exempel aktiverar röststyrning och söker ditt eget namn genom att säga det, kommer informationen att överföras till en server hos tredje part som utför sökningen och returnerar resultaten.Vem äger servern hos tredje part?

· Samsung avslöjar inte information om våra tredjepartsleverantörer.I Samsungs sekretesspolicy står det att ingenting kommer att skickas utan min tillåtelse: jag har inte gett tillåtelse.

· Röstigenkänningsfunktionen aktiveras endast om en separat sekretesspolicy för denna funktion godkänns i TV:ns inställningsmeny.

· Användaren får möjlighet att aktivera röstigenkänningsfunktionen när TV:ns grundinställningar görs för första gången. Om du vill stänga av funktionen vid ett senare tillfälle är det enkelt att göra.

Det är bra att vi kan läsa Samsungs villkor, men hur är det med tredjepartsleverantörernas villkor? Är det meningen att vi ska godkänna dem utan vidare?

· Förutom att godkänna vår sekretesspolicy när du gör grundinställningar för TV:n, får du som väljer att aktivera funktionen tillfälle att godkänna en separat sekretesspolicy från tredjepartsleverantören.

Kan jag stänga av röstigenkänningsfunktionen?

· Ja. Röstigenkänning kan inaktiveras från inställningsmenyn.

· Om röstigenkänning är aktiverat och en mikrofonikon visas på skärmen kan du inaktivera funktionen genom att trycka på knappen Exit på fjärrkontrollen.

Spelar mikrofonen in när jag använder vissa appar?

· Tredjepartsappar på Samsungs TV-apparater kontrolleras av motsvarande leverantörer och har därför separata användarvillkor. Vi rekommenderar att du läser programmets sekretesspolicy om du har några frågor.Levereras TV:n med röstigenkänning påslaget eller avstängt?

· Den interaktiva röstigenkänningsfunktionen aktiveras endast om du väljer att aktivera den när du anger TV:ns grundinställningar.