Corporate Citizenship

Corporate Citizenship

Together for
Tomorrow!
Enabling People

Together for Tomorrow! Enabling People

En grupp barn som bär gula t-shirts med den blå Samsung-logotypen leker tillsammans och ler. En håller upp en plastglob i luften. En grupp barn som bär gula t-shirts med den blå Samsung-logotypen leker tillsammans och ler. En håller upp en plastglob i luften.

I enlighet med Samsungs CSR-vision ”Together for Tomorrow! Enabling People” möjliggör vi för nästa generation att uppnå sin fulla potential och vara pionjärer för att driva positiv samhällsutveckling.

  • Vision

  • Together for Tomorrow!
    Enabling People

  • Tema

  • Utbildning för framtida
    generationer

Vårt uppdrag

Vi stödjer nästa generation så att de kan uppnå sin fulla potential och bana väg för positiv samhällsutveckling.

för positiva sociala förändringar.
Unga har obegränsad potential och driver innovation som kommer påverka vår framtid För den här generationen som kommer förändra världen fokuserar Samsung Electronics att möjliggöra utbildning och lärande.

Våra värderingar

Samsungs viktigaste kärnvärde är att utveckla människor

Människor och välstånd. Detta är kärnan i Samsungs företagsfilosofi. Vi eftersträvar ständig innovation som ska gagna alla människor.

Vårt arbete

Vi stärker den framtida generationen
genom utbildning och lärande


Att skapa en bättre värld är vad som gör innovationer meningsfulla. För att kunna ta itu med problem på nya sätt och hitta lösningar måste nästa generation ges möjligheter och förutsättningar att vara kreativa.

Det är därför Samsung fokuserar på utbildning. Genom att samarbeta med myndigheter, partners och organisationer i olika regioner och länder tillhandahåller Samsung Electronics utbildningsprogram över hela världen.

Vi möjliggör för ungdomar att förverkliga sina kreativa idéer

Solve for Tomorrow

Främja nästa generations innovatörer

En grupp med fyra elever i gymnasieåldern ler när de arbetar tillsammans i ett klassrum med vetenskaplig utrustning och en whiteboard. En grupp med fyra elever i gymnasieåldern ler när de arbetar tillsammans i ett klassrum med vetenskaplig utrustning och en whiteboard.

Vi tillhandahåller utbildning i teknik och digitala kompetenser för att hjälpa ungdomar att bättre förbereda sig inför framtiden

Innovation Campus

Utforma en bättre framtid

Ett fågelperspektiv av en grupp elever i tonåren som sitter tillsammans i en snäv cirkel och diskuterar något. Ett fågelperspektiv av en grupp elever i tonåren som sitter tillsammans i en snäv cirkel och diskuterar något.

Vi tillhandahåller teknik och utbildningslösningar för skolor med låg tillgänglighet till digitala lärandemiljöer

Smart School

Vi gör utbildning tillgänglig för alla, var som helst

En man och en ung pojke tittar på en högteknologisk elektronisk apparat. Mannen verkar förklara enheten medan pojkens mamma står i bakgrunden. En man och en ung pojke tittar på en högteknologisk elektronisk apparat. Mannen verkar förklara enheten medan pojkens mamma står i bakgrunden.

Corporate Citizenship

En ung pojke talar med en mikrofon i ena handen och en plastenhet i den andra, framför en tavla med tidningsartiklar. En ung pojke talar med en mikrofon i ena handen och en plastenhet i den andra, framför en tavla med tidningsartiklar.