Maria Claësson, Designansvarig Arkitekt, Oscar Properties

“Ljus är helt klart en av huvudingredienserna i ett
lyckat bostadsprojekt”

Maria Claësson arbetar som designansvarig arkitekt i Stockholm och hennes arbete innefattar både att designa innovativ nyproduktion och omvandling av äldre fastigheter.

Maria Claësson
- Arkitektur finns överallt och det jag gör som arkitekt påverkar på så många nivåer, individen och samhället. Att arkitektur engagerar många är en utmaning men också en av anledningarna till varför jag älskar det jag gör, säger Maria.

Ljus viktigt för boendemiljön

När det kommer till själva hantverket är det viktigt att se alla projekt som unika och att de har olika förutsättningar. Maria berättar att det blir extra tydligt när hon arbetar med omvandling av äldre fastigheter, då husdjupet kan variera och ibland inte alls vara anpassat för bostäder. I dessa fall gäller det att hitta kreativa arkitektoniska lösningar. Mycket fokus ligger på att tillföra mer ljus som inte finns naturligt i dessa byggnader för att skapa en behaglig boendemiljö.

Ljus viktigt för boendemiljön

Nordiska ljuset lika mycket möjlighet som utmaning

Ljusinsläppet är alltid betydande när man ska välja sitt framtida boende, och har kanske ännu större betydelse för nordbor som lever halva året i mörker. Det hamnar därför högt upp på listan när det kommer till prioriteringar för hur man planerar nya byggnader avsedda för bostäder.

- Det nordiska klimatet och bristen på dagsljus har sina utmaningar men minst lika många möjligheter. Ljusets föränderlighet över året och dygnet bidrar också till en dynamisk boendeupplevelse. För att skapa rätt förutsättningar är det därför viktigt att alltid tillföra generösa ljusinsläpp men även tänka till gällande artificiellt ljus, säger Maria.

Nordiska ljuset lika mycket möjlighet som utmaning

"Det handlar om att hitta perfekt balans
mellan naturligt och tillskapat ljus”

När det kommer till ljus i relation till bostadsarkitektur är både naturligt och artificiellt ljus viktiga komponenter. Många moderna produktioner handlar också om stora ytor där det blir vikten av samspelet mellan dessa blir extra tydligt. Maria poängterar att det naturliga ljusinsläppet är a och o men det artificiella ljuset är ett mycket viktigt komplement, speciellt under vinterhalvåret då det i princip är den primära ljuskällan i svenska hem.

- Ljus definierar rum och är helt klart en av huvudingredienserna i ett lyckat bostadsprojekt. Jag försöker alltid tänka på att ge kunden det den inte vet att den vill ha. Därför är ljusinsläpp och placering av artificiella ljuskällor alltid planerade in i minsta detalj. Som sagt handlar det om att skapa en perfekt balans mellan naturligt och tillskapat ljus, fortsätter Maria.

Samspelet mellan modern arkitektur och teknik

Den moderna bostaden idag präglas av ljus och stora ytor. För att få inredning och rum att samspela krävs modern teknik anpassad för just det. QLED TV är utvecklad utifrån hur människor bor och lever sina liv, Ambient Mode gör till exempel så att TV:n smälter in helt och hållet med dekoren.